Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Procházíte 111 příspěvky pro 2014

Představování

 • 0

Před vámi je společenská akce a neznáte pořádně správnost etikety? Po přečtení toho článku zvládnete první bod – představování.

Člověk společensky významnější musí jako první vědět, s kým má tu čest. Proto se jako první představuje:

 • muž -> ženě
 • mladší -> staršímu
 • podřízený -> nadřízenému

Příklad: Muž řekne své jméno, žena řekne…

Číst
Kategorie: Etiketa

7 filmů, ze kterých můžete čerpat ispiraci pro vaše podnikání

 • 0

Inspiraci pro podnikání můžete získat i prostřednictvím těchto filmů:

1) Sociální síť (The Social Network, USA 2010, režie D. Fincher)

Čtyři roky starý film o vzniku Facebooku, největší sociální sítě světa, a tom, že cesta na vrchol bývá vykoupená osobními prohrami, mnohdy i ztrátou blízkých přátel a především naděláním spousty nepřátel.…

Číst
Kategorie: Články

Hierarchie společenských úrovní

 • 0

Ve společnosti si nejsme všichni rovni. Někteří lidé jsou společensky významnější, jiní méně. Kategorie významnosti jsou obecně známy. Významnější jsou:

 • žena
 • starší
 • nadřízený (host, klient, VIP, ústavní činitel, …)

Zdá se, že je to snadné. Nejdůležitější je správně určit, kdo kam patří. Chceme-li ve společnosti uspět, musíme umět rozpoznat, kdo je…

Číst
Kategorie: Etiketa

Marketingové tipy a rady pro lepší zviditelnění vaší firmy

 • 0

Neplaťte zbytečně za reklamu, budujte si svoji klientelu kvalitně než kvantitativně.

Žádná marketingová rada ani tip vám nezaručí stoprocentní úspěch. Může být však vodítkem, jak byznys posunout o kousek dál. Nabízíme 33 marketingových tipů a rad, jak svoji firmu ještě lépe zviditelnit.

Marketingový tip č. 1:

Když budete posílat emailovou zprávu…

Číst

Homeworking -práce z domova: jaké výhody a nevýhody

Homeworking  neboli práce z domu se může zdát být prací snů. Nemůže ji ale vykonávat každý.

O tento způsob práce, při kterém zaměstnanci nemusí docházet pravidelně do firmy, je v současné době stále větší zájem. Zájemci o tento druh práce jsou zejména  ženy na mateřské, popřípadě rodičovské dovolené, dále studenti, kteří touto cestou hledají…

Číst
Kategorie: Články

Vzniklo vzdělávací centrum pro personalisty

 • 0

Přijímací pohovory, příprava pracovněprávních dokumentů, zajišťování školení zaměstnanců, tvorba efektivních hodnocení a motivačních zaměstnaneckých systémů nebo ukončení pracovních poměrů – to je pouze malá část činností personalistů, kteří se neobejdou bez průběžného doplňování znalostí aktuálních pracovněprávních předpisů.

Představte si situaci, kdy má být zrušeno deset pracovních pozic a HR oddělení vzkáže…

Číst
Kategorie: Články

Nové parkoviště zdarma pro zákazníky RegioJetu v Ostravě – Stodolní

 • 0

Společnost RegioJet pro své zákazníky zajistila pohodlnější cestování, a to novým parkovištěm v Ostravě – Stodolní. Parkování je zdarma po dobu 24 hodin pouze pro zákazníky RegioJetu. Podmínkou je platná jízdenka ze zastávky Ostrava – Stodolní do jakékoliv jiné zastávky na trase RegioJet tam a zpět.

K dispozici je 20 parkovacích míst.

Jak…

Číst
Kategorie: Články

Dotace je nutné řešit včas

 • 0

Někteří lidé jsou překvapeni, že na investice, které již uhradili z vlastních zdrojů, mohli čerpat dotace.

Základem úspěšného projektu je kvalitně prokonzultovaný projektový záměr a zařazení do správného dotačního titulu. Jednání probíhá jak se stávajícími klienty, tak s novými klienty. Někteří lidé jsou mnohdy překvapeni, že na investice, které již uhradili z vlastních zdrojů,…

Číst

Jak zrušit registraci k DPH

Pokud se někdo stane plátcem DPH, nemusí jím zůstat navěky.

Jak se mají registrovat k DPH většinou živnostníky a firmy vědí, ale jak registraci k DPH zrušit už ne. Problematiku zrušení registrace k DPH řeší § 106 a § 106b zákona o DPH. Existují dvě možnosti, jak plátce DPH přestane být plátcem. První je…

Číst
Kategorie: Články

7 manažerských chyb, které vám zaměstnanci neodpustí

 • 0

Některé drobné manažerské chyby přejdou zaměstnanci mávnutím ruky, jiné však odpustí jen stěží. V tomto článku naleznete 7 přešlapů, kterých se vůči svým pracovníkům vyvarujte.

Chybovat je lidské a ani ti nejzkušenější podnikatelé či manažeři v tom nejsou výjimkou. Jenže není chyba jako chyba a některé přešlapy mohou mít neblahé dopady na…

Číst
Kategorie: Články

Mzda a její splatnost

Zaměstnavatelé musí dbát na dodržení výplatních termínů, jinak by byli v prodlení. Ale v praxi může nastat i situace kdy zaměstnanec si ji včas nevyzvedne. Tím se zaměstnavatel dostane do prodlení s vyplacením a hrozí mu sankce.

Mzda je podle zákoníku práce splatná nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo…

Číst
Kategorie: Články

Nepodceňujte prověřování obchodních partnerů

 • 0

Informačních zdrojů je dostatek, podniky je však často nepoužívají. Pokud si partnery prověřují, zapomínají na osoby, které za firmami stojí.

V České republice ke konci roku 2013 fungovalo 391k firem. Toto číslo pro podnikatele představuje velké množství potencionálních zákazníků či dodavatelů, ale také riziko, že mezi nimi narazí na podvodné podniky, které…

Číst
Kategorie: Články

Úmrtí podnikatele a daně

Daňovým povinnostem poplatník se nevyhne ani po své smrti, ty se totiž dědí.

Všechna daňová přiznání, totiž musí být podána ke dni jeho úmrtí, prostřednictvím pozůstalých nebo správcem dědictví. Jeho úmrtí je třeba oznámit finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovně.

Nabytí majetku děděním spadá od Nového roku 2014 pod daň z příjmů…

Číst
Kategorie: Články

Co dělat když nakupujeme od nespolehlivého plátce

 Každý odběratel by měl před úhradou úplaty za zdanitelné plnění provést kontrolu, zda nebylo o příslušném dodavateli rozhodnuto jako o nespolehlivém plátci. Pokud by se na základě této kontroly ukázalo, že dodavatel je nespolehlivým plátcem, může odběratel využít možnosti zajištění daně podle ustanovení § 109a zákona o DPH…

Číst

Víte, že linka 10 Mbit může být rychlejší než 50 Mbit?

 • 0
Víte, že linka 10 Mbit může být rychlejší než 50 Mbit?
 
 
Opravdu je to tak. Záleží totiž na parametrech Vaší linky.
 
Internet je fenomén dnešní doby. Drtivá většina našich domácností má internetovou přípojku (linku) a je pro ně stejně automatická jako přípojka k elektrice, vodě a plynu.
 …
Číst
Kategorie: Články

Jak se chovat bezpečně na internetu

 • 0
Řada uživatelů internetu není v otázce bezpečnosti natolik obezřetná, kolik by si situace vyžadovala. Většina služeb je zabezpečena heslem, které si často vymýšlíme ku své pohodlnosti co nejjednodušší. Chceme-li si svá data uchránit před případným zneužitím, měli bychom si pamatovat několik základních postupů. Nejde o to strašit, že na Vaše heslo…
Číst
Kategorie: Články

Devět tipů, na co nezapomenout při příchodu nového zaměstnance

 • 0

Mějte vypracovaný stručný postup pro celou dobu zaškolování. Realizujte si například to s kým, kdy a proč nového zaměstnance seznámit. Vyšetřete si čas na vzájemné rozhovory s ním. A pravidelně ověřujte, co a jak v průběhu zaškolování běží, co nový zaměstnanec potřebuje, co mu jde lépe a v čem naopak potřebuje…

Číst
Kategorie: Články

Ženy, prolomte letitá tabu a začněte podnikat. Nic to není

 • 0

Co je největší překážkou pro vstup žen do podnikání? Genderové předsudky, starost o rodinu, nebo strach z neúspěchu? Dnes už to nemusí být ani jedno.


Necelých 30 % všech podnikatelů v České republice jsou ženy. Drtivá většina žen podniká ve velmi malých firmách s maximálně 9 zaměstnanci. Jedná se o 87 % všech českých podnikatelek. Společnosti s více než 250 zaměstnanci vede pouze…

Číst
Kategorie: Články

Psychologie barev v podnikání. Co o sobě barvou řeknete?

 • 0

Až budete pro svoji firmu vymýšlet logo, podstatné by mělo být, co chcete o sobě zákazníkům říci.

Správná barva prodává

Jde jenom o psychologii ukrytou v našich hlavách. Údajná maličkost dokáže rozhodnout o tom, který výrobek si koupíte, nebo který dodavatel se nám bude více zamlouvat.

Jak jednotlivé barvy vnímáme? Berte v úvahu,…

Číst

Připravované změny v Reverse – charge

Co je vlastně Reverse Charge?

Režim Reverse-charge- přenesení daňové povinnosti, je postup, kdy zboží nebo služby nejsou zdaňovány jejich dodavatelem nebo poskytovatelem, ale naopak jejich odběratelem či příjemcem. Tento postup uplatněný v mezistátním obchodě umožňuje, aby odběratel nebo příjemce zdanil zboží či službu ve svém státě, namísto složitého uplatňování nároku na odpočet…

Číst
Kategorie: Chytrá kancelář