Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zobrazeny všechny příspěvky

Provozovna ve vlastní domě

Podnikáte a zvažujete, že si otevřete provozovnu ve vlastním domě. V tomto článku si řekneme za jakých podmínek.

Podnikatelskou činnost vykonávat v prostorách, které jsou pro daný typ užívání schváleny (zkolaudovány) stavebním úřadem. Pokud prostory pro tento účel schváleny nejsou, je nutné provést jejich rekolaudaci. O rekolaudaci se žádá na příslušném stavebním úřadě. 

Také je potřeba…

Číst
Kategorie: Články

Účtování peněžních prostředků

V tomto článku si ukážeme, jaké druhy peněžních prostředků máme a je správně účtovat.

1. Hotovost-pokladna  

Mezi peněžní prostředky v hotovosti počítáme mince a bankovky a účtujeme na účty účtové skupiny 21 – Peníze (nejčastěji na účet 211 – Pokladna).

Účty, na které účtujeme peníze v hotovosti, jsou aktivní a vykazujeme je tedy v aktivech rozvahy, a to v následujících položkách podle verze rozvahy:…

Číst
Kategorie: Články

Digitální nomádi

Sníte o cestování a o poznávání exotických zemí, zatím jste se však k tomu nedostali, protože tvrdě pracujete? Jestliže není nutné, abyste fyzicky seděli na pracovišti, jestliže jste na volné noze, případně Váš šéf neřeší místo výkonu práce, existuje osvědčená varianta, cestujte a pracujte současně. Vítejte ve světě digitálních nomádů. Nomád…

Číst
Kategorie: Články

Pracovní podmínky a duševní zdraví

V práci trávíme až třetinu svého času a tak je důležité, abychom se na pracovišti cítili co nejvíce v psychické pohodě. K tomuto může přispět mnoho faktorů. V práci přitom nejde jen o činnosti, za které nám náleží odměna, ale o jakousi formu seberealizace a to bychom neměli opomíjet. Jde také o velmi zásadní sociální…

Číst
Kategorie: Články

Změny v zákoníku práce a zákona v daních z příjmu

Jako každý rok tak i letos a počátkem roku 2018 nás čeká spousta změn v oblasti zákoníku práce a zákona v daních z příjmů. Tento článek přináší souhrn důležitých legislativních novinek.

1. Vyšší daňové zvýhodnění na děti

Tuto změnu využijete a to vyšší daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. Jedná se o novelu…

Číst
Kategorie: Články

Jak dlouho uchovávat daňové doklady?

Podnikáte a v souvislosti s Vaší činností se Vám vrší ve firmě či doma hromady formulářů a lejster? K uchování těchto dokladů platí dle zákona různé lhůty. Proto si uveďme konkrétní příklady.

V případě, že jste plátce DPH, činí lhůta pro uchování daňových dokladů deset let od ukončení zdaňovacího období,…

Číst
Kategorie: Články

Vrácení zboží na e-shopu

Koupili jste si na eshopu nějaké zboží a pak jste ho chtěli vrátit, to už není tak jednoduché jako dřív. Pro odstoupení od smlouvy při koupi na eshopu platí několik výjimek.

Dle zákona může každý spotřebitel v 14denní lhůtě bez udání důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory.…

Číst
Kategorie: Články

Kdo jsou tzv. manažeři štěstí?

Po vzoru zahraničních firem se i u nás začala objevovat funkce tzv. manažera štěstí (v různých firmách se konkrétní název pozice může lišit). Je to dáno především nízkou mírou nezaměstnanosti, jejímž důsledkem je snaha zaměstnavatelů naslouchat více potřebám zaměstnanců.

Kdo vlastně takový manažer štěstí je?

Člověk pracující na této pozici musí…

Číst
Kategorie: Články

Výhody zákaznické karty České pošty

Už jste slyšeli, že si můžete zdarma objednat zákaznickou kartu u České pošty, se kterou budete mít několik výhod?    

Řekneme si jaké má výhody a jak a kde ji získat.

Výhody zákaznické karty:

1. Pokud vás pošťák nezastihne doma, obdržíte informaci o uložení zásilky emailem. Také se z něj dozvíte  jak…

Číst
Kategorie: Články

Co říkáte na týden dovolené navíc?

Přemýšleli jste někdy v průběhu hektického roku o tom, že by bylo skvělé, mít týden dovolené navíc? Tedy místo čtyř týdnů dovolené uváděné zákonem mít týdnů pět? Nejste jediní. Tyto tendence lze zaznamenat nejen ze strany zaměstnanců, ale také ze strany zaměstnavatelů. ČSOB prováděla šetření Indexu očekávání firem, na základě něhož…

Číst
Kategorie: Články

Nevýhody práce na zkrácený úvazek

V dnešní době je stále větší zájem o práci na částečný úvazek. Nejvíce o něj jeví zájem lidé, kteří chtějí věnovat více času rodině. Ne však vždy je zkrácený úvazek výhodný. Měli bychom vědět, že se totiž později projeví při výpočtu výše starobního důchodu.

Rozhodujícím faktorem je skutečnost, zda v příslušném období odváděl…

Číst
Kategorie: Články

Jaké jsou rozdíly ve výši mezd mužů a žen?

Věděli jste, že naše republika patří mezi země s největší nerovností v odměňování žen a mužů v EU?

Rozdíl v odměňování žen a mužů je u nás 22,5 %, čímž se řadíme hluboko pod evropský průměr, který činí 16,3 %. Tento rozdíl představuje 6 748 Kč měsíčně .

Pokud tuto částku převedeme na odpracované dny, ženy pracují 82 dní v roce zcela zadarmo.

Rozdíly v odměňování nesmazalo ani letošní navyšování mezd – rok 2017 se totiž…

Číst
Kategorie: Články

Řízení pohledávek

Umění řídit pohledávky společnosti je důležité pro fungování a chod organizace. Pohledávka zakládá právo věřitele vyžadovat po dlužníkovi plnění vznikající z daného závazku. Pohledávky jsou řazeny mezi aktiva společnosti a jsou součástí oběžného majetku. Mezi nejčastější patří pohledávky za odběrateli, které vznikají tak, že společnost u svých obchodních partnerů nevyžaduje…

Číst
Kategorie: Články

28.září budou opět obchody uzavřené

28. září je nejen sváteční den, ale i den, kdy opět musejí mít své obchody větší obchody.

Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě již platí skoro rok. Obchodníci už museli během šesti státních svátků zavřít úplně a jednou, na Štědrý den, pak zavřít nejpozději v poledne. Obchody nesmí mít dl e zákona…

Číst
Kategorie: Články

Bezpečnější platby na internetu

Byl odhlasován zákon, který zvyšuje standardy bezpečnosti plateb a posiluje práva uživatelů platebních služeb v případě ztráty, odcizení nebo zneužití platebního prostředku a upravuje inovativní způsoby placení přes internet.

Nový zákon posílí bezpečnost internetových plateb, aby se snížilo jejich zneužívání ze strany  podvodníků. Podmínkou bude tzv. silné ověření při autentizaci platby.

Při zadání platební transakce tak bude vyžadována kombinace alespoň dvou způsobů ověření, což jsou údaje známé uživateli  a věc, kterou má uživatel ve své moci(např. mobilní…

Číst
Kategorie: Články

Sdílené půjčky

Setkali jste se již s pojmem P2P (peer-to-peer) půjčky? Důležitým spojovníkem je internet. Setkává se zde klasicky nabídka a poptávka, ovšem nejedná se o trh se zbožím, ale s finančními prostředky. Střetávají se zde investoři s volnými finančními prostředky spolu se zájemci, kteří tyto finanční prostředky poptávají. V prostředí P2P jsou…

Číst
Kategorie: Články

Novinky v poskytování benefitů zaměstnancům

Příští rok nás čeká spousta novinek v oblasti poskytování benefitů zaměstnancům. Některé novinky je možné využít již pro zdaňovací období roku 2017.

A o jaké novinky se bude jednat?

1. Plnění rodinnému příslušníku

První změna, využitelná od roku 2018, je skutečně pouze upřesňující. Řeší problematiku osvobození příjmu v případě benefitu poskytnutého rodinným příslušníkům. Rodinným příslušníkem…

Číst
Kategorie: Články

Stornování jízdenek

Už se vám někdy stalo, že jste si koupili jízdenku na vlak a znenadání se vám změnily plány a jízdenka již nešla stornovat. První kdo přišel k vrácení jízdenek byla společnost Student Agency, kde bylo možné stornovat jízdenku do 30 minut před odjezdem za 10Kč poplatek.

České dráhy naproti tomu s vrácením jízdného…

Číst
Kategorie: Články

Změna bankovního účtu u identifikované osoby

Jsem OSVČ a zároveň identifikovanou osobou a chystáte se změnit číslo bankovního účtu. Poradíme vám jak nahlásit změnu úřadům?

Na finanční úřad oznamte změnu skrze příslušný formulář. Při registraci identifikované osoby jste jistě nahlásil své číslo účtu, potom jste povinen do 15 dnů ode dne změny oznámit jejich změnu.

Seznam registračních údajů,…

Číst
Kategorie: Články

Úpadek bitcoinu

Jistě se většina z nás již setkala s pojmem bitcoin. Jedná se o celosvětově nejvyužívanější kryptoměnu, tedy digitální měnu, zakládající se na kryptografii (řetězení digitálních podpisů daných převodů). Bitcoin je navržen tak, aby nemohl nikdo cenu ovlivňovat či padělat. Je plně decentralizován, což znamená, že žádný centrální aktér nemůže o síti…

Číst
Kategorie: Články