Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

My to za vás zaúčtujeme!

New Wave Service svým klientům poskytuje komplexní služby pro jejich podnikání. Společně se službou Virtuální sídlo a Sdílená asistentka za vás převezmeme vaši účetní agendu a poradíme ve světě daní.

Pomáháme s účetnictvím a daňovým poradenstvím malým a středně velkým firmám i drobným podnikatelům a živnostníkům. Klienti mohou uspět v jejich podnikání a dosahování svých stanovených cílů, i díky tomu, že se v účetních a daňových otázkách na nás mohou plně spolehnout. Právě kvůli tomu, že my jim stojíme po jejich boku mají čas a prostor věnovat se tomu, co jim skutečně vydělává peníze.

Nabízíme kompletní služby v oblasti zpracování a vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování daňových přiznání i mzdové agendy. Sledujeme za Vás veškeré legislativní změny, o kterých Vás následně informujeme, pokud se týkají oblasti Vašeho podnikání. Našimi stávajícími klienti jsou firmy a podnikatelé z různých oborů.

Vedení účetnictví

Pro naše klienty vedeme účetnictví v kompletním rozsahu a dle platných právních předpisů. Postaráme se o rychlé a správné zaúčtování všech dokladů. Připomeneme Vám termíny pro splnění Vašich daňových povinností. Vyplníme všechny druhy daňových přiznání (DPH, silniční daň, daň z příjmů PO a FO atd.).

Služba mimo jiné obsahuje

 • sestavení rozvahy (zahajovací rozvaha, počáteční rozvaha a konečná rozvaha), účetní osnovy, výsledovky
 • účtování dodaných podkladů (ty můžete dodávat i v elektronické podobě)
 • příprava platebních příkazů
 • zaúčtování mezd
 • evidence drobného a dlouhodobého majetku vč. odpisů
 • inventurní zápisy
 • zpracování přiznání k DPH dle období
 • vedení účtů hotovosti a bankovních operací
 • příprava platebních příkazů
 • evidence a zpracování závazků a pohledávek

Mzdová agenda

Pro naše klienty vedeme kompletní mzdovou agendu dle platných právních předpisů.

Služba obsahuje

 • výpočet a zpracování měsíčních mezd vč. srážek, náhrad, dovolené
 • zúčtování mezd
 • výplatní pásky
 • platební příkazy úhrad
 • podkladová evidence mezd – mzdové listy a ELDP
 • přihlášení/odhlášení zaměstnanců ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění
 • zpracování přehledů pro instituce sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • výpočet srážek daní a odvodů – přehledy, přiznání pro příslušný finanční úřad
 • přihlášení a výpočet částek Zákonného pojištění zaměstnavatele
 • komunikace na příslušných úřadech
 • zpracování přehledů pro úřad práce

Daňová evidence

Pro podnikatele – fyzické osoby vedeme tzv. daňovou evidenci v plném rozsahu a dle platných právních předpisů.

Služba obsahuje

1.      daňovou evidenci příjmů a výdajů tj. evidenci všech peněžních a nepeněžních příjmů a výdajů:

 • příjmy v hotovosti a bankovním převodem
 • daňově uznatelné výdaje
 • odpisy dlouhodobého majetku
 • vyúčtování pracovních cest, stravné a jízdné

2.      daňovou evidenci majetku a závazků:

 • inventura majetku
 • přehled/kniha závazků
 • přehled/kniha pohledávek

3.      související činnosti:

 • zpracování daňové evidence pro plátce a neplátce DPH
 •  vedení záznamní povinnosti u plátců DPH
 • zpracování přiznání k DPH dle období (měsíc, kvartál)
 • sestavení a odeslání elektronicky přiznání k Režimu přenesení daňové povinnosti
 • zpracování a vyhotovení Přiznání daně z příjmu fyzických osob vč. příloh
 • zpracování pravidelných účetních přehledů
 • zpracování podkladů pro bankovní ústavy
 

U nás můžete zaplatit pohodlně platební kartou.

Jsme certifikováni Českým systémem kvality služeb


Reference:
Se společností New Wave Service s.r.o. spolupracuji od tohoto roku jako fyzická osoba a člen klubu BforB v Hranicích. Využívám služby v oblasti účetního poradenství a daňové evidence. Oceňuji současně osobní i vysoce profesionální přístup ze strany New Wave Service.


RNDr. Vladimír Talášek, CSc.
rentiér

Reference:
Služeb New Wave Service s.r.o. využíváme již delší dobu a jsme velmi spokojení. S podnikáním začínáme a máme tedy jisté rezervy, co se účetnictví týká. Firma nám účetnictví nejen vede, ale pracovníci jsou ochotni a zejména schopni nám se vším poradit a pomoci. Hlavní pro nás je, že si nepřipadáme jako malé děti, ale jako rovnocenní partneři.


Daniela Šubertová
prodej řeckých produktů - Nikitas Papanikitas - Olive Spirit

Tip:
Využijte pro přípravu podkladů pro naši účetní služeb virtuální asistentky od New Wave Service. Děvčata se mezi sebou domluví, co může ještě připravit asistentka a co už musí zpracovat účetní. Tím u Vás dojde k finanční úspoře, jelikož čas virtuální asistentky je levnější než čas účetní.


Ing. Michal Ondra
Jednatel New Wave Service s.r.o.