Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Procházíte 8 příspěvky pro 2014 v kategorii Etiketa

Pozvánky

 • 0

Dostali jste pozvánku od ředitele významné firmy, nebo dokonce od prezidenta České republiky? Jak správně přečíst a dodržet všechny náležitosti v pozvánce, abyste si „netrhli“ ostudu?

Jednatel či manažer firmy bývá obvykle zván na různé firemní nebo společenské akce. Aby ale neudělal chybu, měl by začít studiem pozvánky. Především by mělo být…

Číst
Kategorie: Etiketa

Vizitky

 • 0

Vizitky se předávají vzájemně – dá-li někdo vizitku nám, jsme zavázáni dát vizitku jemu. Výjimkou jsou vizitky od pracovníků hotelových nebo restauračních služeb, kde nejde o osobní kontakt, ale o nabídku.

Když dáte vizitku prezidentovi, neočekávejte, že on dá vizitku vám. Celebrity a VIP osoby vizitky nedávají, stejně tak úředníci na…

Číst
Kategorie: Etiketa

Tykání

 • 0

S oslovováním souvisí také tykání a vykání. Při seznámení si vykáme, až po nějakém čase přecházíme k tykání.

V našich podmínkách je přechod k tykání ovšem složitý obřad:

-          tykání nemůže navrhnout kdokoliv, pouze autorizovaná osoba

-          připíjíme si na to, nebo podáváme ruce a znovu si říkáme své křestní jména

Kdo může tykání…

Číst
Kategorie: Etiketa

Oslovování

 • 0

Oslovujte tak, jak si dotyčný přeje. To zjistíte z vizitky, nebo podle toho, jak se Vám představil. Pokud je na vizitce titul Ing., oslovujte dotyčného inženýre/inženýrko. Pokud se představí jménem (Karel, Honza), dává najevo, že chce, abyste ho takto oslovovali. Respektujte to, i kdyby vám to přišlo nezvyklé.

Všechny dospělé ženy oslovujeme…

Číst
Kategorie: Etiketa

Líbání ruky a líbání na přivítanou

 • 0

Vlastně nejde o polibek, jen o jeho naznačení.

Ještě dnes v několika zemích, třeba ve Francii, Španělsku, Jižní Americe a v Polsku je zvykem políbit ruku dámě. Jakmile tedy žena cítí, že muž její nabídnutou ruku nestiskl, ale uchopil jen za konečky prstů a otáčí ji hřbetem dlaně nahoru, neklade odpor a podvolí…

Číst
Kategorie: Etiketa

Podávání ruky

 • 0

Chystáte se do společnosti, ale pořádně neznáte správnost etikety? Po přečtení tohoto článku zvládnete druhý bod – podávání ruky.

V celém civilizovaném světě se dnes běžně zdraví podáním ruky. Jde o gesto, kterým dáváte najevo, že přicházíte v míru a přátelství. Navíc je právě dlaň nejcitlivějším místem ruky, kterou vnímáte teplo, vlhkost, stisk.…

Číst
Kategorie: Etiketa

Představování

 • 0

Před vámi je společenská akce a neznáte pořádně správnost etikety? Po přečtení toho článku zvládnete první bod – představování.

Člověk společensky významnější musí jako první vědět, s kým má tu čest. Proto se jako první představuje:

 • muž -> ženě
 • mladší -> staršímu
 • podřízený -> nadřízenému

Příklad: Muž řekne své jméno, žena řekne…

Číst
Kategorie: Etiketa

Hierarchie společenských úrovní

 • 0

Ve společnosti si nejsme všichni rovni. Někteří lidé jsou společensky významnější, jiní méně. Kategorie významnosti jsou obecně známy. Významnější jsou:

 • žena
 • starší
 • nadřízený (host, klient, VIP, ústavní činitel, …)

Zdá se, že je to snadné. Nejdůležitější je správně určit, kdo kam patří. Chceme-li ve společnosti uspět, musíme umět rozpoznat, kdo je…

Číst
Kategorie: Etiketa