Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Oslovování

 • 0

Oslovujte tak, jak si dotyčný přeje. To zjistíte z vizitky, nebo podle toho, jak se Vám představil. Pokud je na vizitce titul Ing., oslovujte dotyčného inženýre/inženýrko. Pokud se představí jménem (Karel, Honza), dává najevo, že chce, abyste ho takto oslovovali. Respektujte to, i kdyby vám to přišlo nezvyklé.

Všechny dospělé ženy oslovujeme „paní“, i když vám přijde mladá nebo si nejsme jisti, zda už je vdaná. V obchodním a úředním styku oslovení „slečno“ zcela vynecháme. Toto odlovení využívejte v běžném občanském styku, na ulici, v obchodě.

Pozn.: Slečna přestává být slečnou, když:

 1. se vdá - po rozvodu se nevrací k oslovení „slečno“,
 2. se stane matkou,
 3. získá akademický titul – neříkáme „slečno doktorko“ ale „paní doktorko“, i když ještě není vdaná.

Oslovuje se nejvýznamnější funkcí – pokud je dotyčný Bc. a Mgr. oslovujeme pouze pane/paní magistře/magistro.


Oslovování VIP (very important person)

Klasický diplomatický protokol člení VIP do tří kategorií:

 1. VIP, jejichž autorita pramení z mocenského postavení (ústavně, politicky, v jiných zemích i rodově),
 2. VIP, jejichž postavení pramení ze společenské pozice (veřejné autority, vědci, bývalí politici, veřejní činitelé),
 3. VIP známí věhlasem (umělci, sportovci).

Skupiny:

 1. ústavní činitelé - prezident republiky, členové vlády, Senátu, Poslanecké sněmovny, Ústavního soudu,…
 2. z titulu funkce – velvyslanci, bývalí prezidenti a premiéři, významní světoví podnikatelé, špičkoví manažeři velkých firem,…
 3. ti, co jsou něčím zajímaví pro média – majitelé velkých společností, spisovatelé, představitelé dobročinných společností,…
 4. celebrity – herci, modelky, televizní moderátoři, královny krásy,…

Kompletní protokolární hierarchie ústavních orgánů:

o   prezident republiky

o   předseda Senátu parlamentu ČR

o   předseda Poslanecké sněmovny

o   předseda vlády

o   předseda Ústavního soudu

o   předseda Nejvyššího soudu

o   místopředseda Senátu, Poslanecké sněmovny, vlády, Ústavního soudu, Nejvyššího soudu

o   členové vlády ČR

o   členové akreditovaného diplomatického sboru v čele s doyenem (papežským nunciem)

o   senátoři podle protokolu Senátu

o   poslanci podle protokolu Poslanecké sněmovny

o   guvernér ČNB

o   předseda NKÚ

o   ombudsman

o   primátor hl. m. Prahy

o   krajští hejtmani

o   vrcholní představitelé církví

o   rektoři vysokých škol

o   vedoucí představitelé státních orgánů

o   náměstci ministrů

o   velvyslanci ČR

 • regionální představitelé

Pozn.: Přednost má funkce před titulem (je-li ředitel nemocnice doktor, oslovujeme ho „pane řediteli“, je-li děkan fakulty docent, oslovujeme ho „pane děkane“)


Tituly v římskokatolické církvi:

o   papež – nejvyšší katolický hierarcha; titulatura: Svatý Otec, Jeho Svatost, Kristův náměstek, Služebník služebníků Božích

o   kardinál – nejvyšší hodnostář po papeži (Jan kardinál Vlk); oslovení: Eminence

o   arcibiskup – nejvyšší biskup – metropolita církevní provincie (Praha a Olomouc)

o   biskup – správce diecéze; oslovení: Excelence, Monsignore [monsiňor]

o   opat – představený kláštera

o   převor – představený méně významného kláštera nebo zástupce opata

o   abatyše – představená ženského řeholního společenství

o   diecézní kněz – oslovení: důstojný pán (latinsky Reverendus dominus, zkratka R. D.)

o   řeholní kněz – oslovení: Otec (latinsky Pater, zkratka P.)

o   probošt – představený kapituly

o   děkan kapituly – představený kapituly podřízený proboštovi

o   kanovník – člen kapituly

o   prelát – čestný titul

o   arciděkan – čestný titul

o   okrskový vikář (na Moravě děkan)

o   správce vikářství (na Moravě děkanství)

o   farář – správce farnosti

o   abbé – duchovní bez kněžského řádu

o   veledůstojný pán – čestný titul významného diecézního kněze, zkratka V. D. P.

 • camerlengo – zástupce papeže v případě jeho úmrtí

Oslovení:

o   Vaše Veličenstvo – král královna

o   Vaše Výsosti – vévoda

o   Vaše královská Výsosti – princ nebo velkovévoda či jiný člen královské rodiny

o   Vaše císařské Veličenstvo – císař

o   Vaše Eminence – kardinál

o   Vaše Svatosti – papež nebo tibetský dalajláma

o   Vaše Magnificence – rektor vysoké školy

o   Spectabilis – děkan fakulty

 • Vaše Excelence – prezident, premiér, ministr zahraničí, velvyslanec

Pozn.: Zcela běžně dnes oslovujeme všechny hodnostáře – s výjimkou členů královských rodin – civilními označeními funkce: pane prezidente, pane děkane, pane kardinále, … V rozhovoru s korunovanými hlavami neužíváme opakovaně královského titulu, stačí jen jednou a pak oslovujeme výrazy „madam“ nebo „sir“.

Není vhodné VIP osobu zabrat jen pro sebe, pamatujte na pravidlo small talk – pár minut rozhovoru a přenecháme VIP dalším účastníkům akce.

Kategorie: Etiketablog comments powered by Disqus