Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Podávání ruky

  • 0

Chystáte se do společnosti, ale pořádně neznáte správnost etikety? Po přečtení tohoto článku zvládnete druhý bod – podávání ruky.

V celém civilizovaném světě se dnes běžně zdraví podáním ruky. Jde o gesto, kterým dáváte najevo, že přicházíte v míru a přátelství. Navíc je právě dlaň nejcitlivějším místem ruky, kterou vnímáte teplo, vlhkost, stisk.

Osobní zóny, které se projevují při podávání ruky:

  • na konečky prstů – nejvzdálenější kontakt (Seveřani, Skandinávci, Angličani)
  • na zápěstí – střední vzdálenost (střední Evropa, Česká republika, Německo, Amerika)
  • na loket – těsná blízkost (Itálie, Portugalsko, Řecko, Jižní Amerika, Španělsko, jižní Francie)
  • na rameno – tak se zdraví hlavně Arabové, objímají se, líbají na tváře a drží se za ruce.

Pokud se zúčastníte obchodního jednání ve Španělsku, nemůže vás překvapit, že podání ruky bude doprovázet poplácání po ramenou, stisk ruky oběma rukama a přátelské objetí kolem ramen.

Ruce se nepodávají přes překážku (např. stůl) nebo do kříže s dalším párem. Podání ruky doprovodíme úsměvem a pohledem do očí. Muž při podání ruky musí vždy stát zpříma.

Nepodává se ruka obsluhujícímu personálu, číšníkům, pokojským, vrátným. Jejich role je jiná, a tak s podáním ruky nepočítají, zbytečně byste je uvedli do rozpaků. ALE Přijdete-li do vaší oblíbené restaurace, kde si tykáte s číšníkem, protože jste přátelé, ruku mu podáte. Nepodává se ruka v situaci, kdy má protějšek plné ruce nebo jí.

Přijdete-li pozdě ke stolu při společné večeři a všichni už mají polévku na stole, nezdravíte každého zvlášť, jen hromadně pokynete na pozdrav, omluvíte se a usednete na své místo.

Stisk ruky má být krátký, pevný, nemá trvat déle než vteřinu. Nevhodné jsou familiární doprovodné projevy jako stisk předloktí druhou rukou, poplácání na zádech, dlouhé třesení rukou. Vůči ženě je takový postup zcela nemístný, zaskočíte ji zjevným obtěžováním.

Ruce při pozdravu musejí být čisté, nepodává se ruka v sádře nebo v lyžařské rukavici. Lidé, kteří pravou ruku nemají, nebo mají místo ní protézu, si zvykli podávat levou ruku převrácenou dlaní, takže ji můžeme přijmout pravou rukou.

Žena má při podání rukou jisté úlevy: může podávat ruku vsedě a v rukavici, pokud je součástí večerního úboru, venku i v kožené nebo pletené rukavici. ALE bude-li podávat ruku stejně nebo společensky výše postavené ženě, také vstane. Svlékne-li si starší žena rukavici, mladší to musí udělat také. Muži si mohou v mraze podávat ruku v rukavici, ale pokud si jeden začíná rukavici svlékat, musí to udělat i ten druhý.

Potí-li se vám ruce, noste v pravé kapse kapesník, do kterého si dlaň před podáním ruky nenápadně utřete.

Kdo komu?

Společensky významnější nabízejí ruku jako první. Společensky významnější osoba musí mít právo sama rozhodnout, s kým si rukou potřese a s kým ne. Totéž platí u žen – měli byste vyčkat, zda vám nabídne ruku; a o starším a nadřízenému.

Na pracovišti podává ruku jako první nadřízený, a to i ženám a starším mužům, třeba když je vítá ve své kanceláři. Mimo pracoviště je ovšem společensky významnější žena, proto nabízí jako první ruku ona. U mužů to neplatí, v divadle i starší podřízený vyčká, až mu ruku nabídne šéf.

Jako první se představuje muž méně významného páru, pak představuje svoji partnerku. Významnější muž představí sebe a pak svoji manželku. Jak je to s podáváním rukou?

  • žena významnějšímu páru
  • žena méně významnému páru
  • muž významnějšího páru
  • muž méně významnějšího páru

Z pořadí vyplývá, že nejdříve významnější žena podá ruku druhé ženě, pak jejímu muži. Méně významná žena podá ruku významnějšímu muži a ten nakonec nabídne ruku svému protějšku. [1, 2, 3, 2, 3, 4]

Pokud se z obou párů někteří znají, postup bude vypadat takto: (potkali se kolegové s manželkami) Pozdraví se oba muži, kteří se znají, a představí si navzájem své manželky. Nejdříve nabídne ruku muž významnějšího páru druhému muži. Méně významný muž představí svou partnerku, významnější žena jí podává ruku a pak jejímu muži. [3, 4, 2, 1, 4]. Mezitím významnější muž představil svoji ženu. V okamžiku, kdy si žena třese rukou s protějším mužem, uvolňuje se dráha mezi významnějším mužem a méně významnou ženou, ta tedy podává ruku významnému muži a vítání je u konce [1, 4, 3, 2, 2, 3].

Co dělat, když jste společensky významnější a někdo jako první podá ruku vám? Co nejrychleji ruku přijměte, a uděláte-li to bez váhání, možná si toho nikdo kolem vás nevšimne.

Kategorie: Etiketablog comments powered by Disqus