Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Hierarchie společenských úrovní

  • 0

Ve společnosti si nejsme všichni rovni. Někteří lidé jsou společensky významnější, jiní méně. Kategorie významnosti jsou obecně známy. Významnější jsou:

  • žena
  • starší
  • nadřízený (host, klient, VIP, ústavní činitel, …)

Zdá se, že je to snadné. Nejdůležitější je správně určit, kdo kam patří. Chceme-li ve společnosti uspět, musíme umět rozpoznat, kdo je společensky významnější a kdo méně. Z toho poté musíme vycházet při úkonech, které nás čekají – například: podávání ruky, představování, usazování u stolu, vcházení do dveří atd.

Dokážete správně odpovědět na tyto otázky?

  • Stojíte-li se svým nadřízeným a přichází žena, koho máte představit komu jako prvního?
  • Jste-li žena a vítáte se se starším mužem, nabídnete mu ruku nebo budete čekat, až to udělá on?

Odpověď: Funkce i věk jsou relativní, jediným pevným bodem je žena. Žena jako první podá ruku muži bez ohledu na to, kolik mu je let. Nadřízeného nadřadíme ženě až od úrovně ministra, teprve až tam ženský princip ustoupí. Proto představujeme hlavám států, předsedům vlád, ministrům, velvyslancům a církevním hodnostářům všechny ostatní, muže i ženy bez ohledu na věk.

Pozn.: pokud představujete svou novou devatenáctiletou asistentku generálnímu řediteli, dejte přednost šéfovi.

V praxi se často setkáváte s předností vyplývající z domácího prostředí. Hostitel je ten, kdo vítá, nabízí ruku k pozdravu, usedá jako první, začíná jíst jako první, zahajuje a ukončuje setkání. Výjimku tvoří VIP návštěvy (ústavní činitelé, velvyslanci) – dáváte přednost hostům.

Přednost mají další kategorie, jako jsou cizinci proti domácím, cizí lidé vůči našim přátelům nebo příbuzným. S cizími se zdravte jako první, s domácími a s přáteli až nakonec.

Příklad: Jdete-li s manželkou a její přítelkyní do divadla, první pomůžete do kabátu přítelkyni, teprve až pak manželce.

Ženě, staršímu, nadřízenému či hostovi prokazujte čest tím, že je máte po pravé straně – na ulici, v divadle, v autě; že když je uvádíte do míst jim neznámých, vcházíte tam jako první a naopak jim dáváte přednost při vstupu do známých míst; že jim představujete jako prvním ostatní osoby atd.

Kategorie: Etiketablog comments powered by Disqus