Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Homeworking -práce z domova: jaké výhody a nevýhody

Homeworking  neboli práce z domu se může zdát být prací snů. Nemůže ji ale vykonávat každý.

O tento způsob práce, při kterém zaměstnanci nemusí docházet pravidelně do firmy, je v současné době stále větší zájem. Zájemci o tento druh práce jsou zejména  ženy na mateřské, popřípadě rodičovské dovolené, dále studenti, kteří touto cestou hledají snazší způsob přivýdělku s časovou flexibilitou, důchodci a osoby se zdravotními problémy, které jim každodenní docházení do sídla firem znemožňují. 

Aby práce z domova mohla kvalitně fungovat, vyžaduje velice kvalitní komunikaci, a to jak mezi zaměstnanci a vedením, tak i mezi spolupracovníky zároveň. Proto je třeba, aby firma využívala co nejvíce kvalitní hardwarové a softwarové vybavení, popřípadě některou z online služeb jako je například telekonference, videokonference, telefonování přes internet (Skype), sdílení pracovní plochy počítače, vzdálený přístup do počítače, firemní diskusní fóra a komunikační sítě a další. 

Práce z domova samozřejmě není pro každého. Klade důraz na ovládání tzv. měkkých dovedností jako je sebeřízení, organizace času, komunikační dovednosti a rychlé rozhodování. Je ideální zejména pro toho, kdo má vnitřní disciplínu a odhodlání pracovat samostatně. Dále se musí umět vypořádat se skutečností, že tu není nikdo, kdo by ho stimuloval k plnění úkolů, ať už pozitivním nebo negativním způsobem. Zároveň nevyžaduje pravidelnou kontrolu a příkazy ze strany vedení. Pro takového člověka je práce z domova tou nejlepší volbou, protože pracuje ve známém prostředí, kde má svůj klid a nic ho neručí od práce. Tím dosahuje daleko lepších výsledků, než kdyby seděl každý den v kanceláři. Jediné, co takového zaměstnance tlačí, je čas a s ním spojené termíny pro odeslání práce kolegovi v kanceláři. 

Výhody práce z domova pro zaměstnance

1. Úspora času. Při klasické, 8 hodinové pracovní době stráví zaměstnanec v průměru půl až dvě hodiny na cestě z a do práce. Navíc cestování městskou hromadnou dopravou sebou nese zejména v zimních měsících riziko nachlazení a tím pádem i riziko pracovní absence. 

2. Úspora nákladů spojených s cestováním do zaměstnání.

3. Flexibilní plánování času, kdy není vyžadována přítomnost zaměstnance, vyjma pořádání videokonferencí nebo dostupnosti prostřednictvím telefonu. Zaměstnanci si tak mohou svůj čas naplánovat podle vlastních představ a potřeb. 

4. Možnost starat se doma o děti v případě nemoci, kdy by si jinak zaměstnanec bral volno. 

5. Možnost přebírání zásilek během dne nebo skloubit některé méně náročné domácí práce s prací pro zaměstnavatele. 

Výhody práce z domova pro zaměstnavatele

1. Úspora nákladů na provoz kanceláře. Firma nemusí pronajímat velké, kancelářské prostory ani místa potřebná pro parkování a ušetří také za energii. 

2. Snížení nákladů na nábor a školení nových zaměstnanců z důvodu jejich nižší fluktuace. 

3. Nárůst produktivity práce a ochoty pracovat přesčas, protože zaměstnanec neztratí hodiny cestováním do zaměstnání. 

4. Firma není limitována pracovním trhem, tudíž může zaměstnat člověka z jiného města než je sídlo firmy.

5. Nižší nemocnost zaměstnanců, možnost částečně si zaměstnance udržet v případě odchodu na mateřskou dovolenou nebo v době dlouhodobé nemoci, která zaměstnancovu přítomnost na pracovišti znemožňuje. 

Nevýhody práce z domova

Práce z domova má i své nevýhody jak pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance. Z pohledu zaměstnavatele je to zvýšení nákladů na IT vybavení, telekomunikační nástroje a služby. Dále je to ohrožení firemních dat, a s tím spojené náklady na jejich zabezpečení. 

Další nevýhodou jsou vyšší nároky na schopnosti managementu, zejména v oblasti manažerských a interpersonálních dovedností. 

Dále je zde potřeba velké dávky vzájemné důvěry a schopnost odlišných motivačních a kontrolních mechanismů. 

Práce z domova přináší nevýhody i pro zaměstnance. Jsou to zejména náklady na vytvoření pracovního místa v domácím prostředí, a s tím spojené pracovní prostředky, které by jinak měl na pracovišti k dispozici. 


Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus