Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Vzniklo vzdělávací centrum pro personalisty

  • 0

Přijímací pohovory, příprava pracovněprávních dokumentů, zajišťování školení zaměstnanců, tvorba efektivních hodnocení a motivačních zaměstnaneckých systémů nebo ukončení pracovních poměrů – to je pouze malá část činností personalistů, kteří se neobejdou bez průběžného doplňování znalostí aktuálních pracovněprávních předpisů.

Představte si situaci, kdy má být zrušeno deset pracovních pozic a HR oddělení vzkáže pouze: „Personalisté, postarejte se.“ Za jakých podmínek a jaké povinnosti s hromadným propouštěním souvisejí? Je třeba informovat úřady či projednat takovýto krok s odbory? Pokud ano, jak dlouho dopředu a v jaké formě? A koho vůbec propustit?

Dobrý personalista by měl znát odpovědi na tyto otázky a měl by mít přehled o všech změnách a novelizaci měnících se pracovněprávních předpisů. Co když se propuštěný zaměstnanec po několikaměsíční nemocenské obrátí na personální oddělení s tím, že výpověď, kterou dostal, byla pro něj nesrozumitelná a tudíž bezcenná? Zaměstnanec chce tedy nastoupit do práce, a pokud mu to zaměstnavatel neumožní, je rozhodnut, že podá žalobu. Co v takové situaci má personalista dělat?

Dosavadní školení personalistů postrádá důležité informace či čerstvé novinky. Školení jsou neúplná. Chybí především semináře, v jejichž rámci by personalisté s přednášejícími mohli konzultovat konkrétní případy z praxe.

Na to má reagovat nový projekt, který se zrodil v hlavě advokátky, která je jednou z klíčových osobností v oblasti českého pracovního práva. V současné době tato advokátka přednáší na katedře andragogiky a personálního řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, je členkou pracovní komise Legislativní rady vlády a působí jako zprostředkovatelka pro řešení kolektivních sporů.

V roce 2007 byla vyhlášena právníkem roku v oblasti pracovního práva. V pozdějších letech získala další ocenění i spolu se svým týmem. Od začátku svého působení advokátka věnuje hodně času přednáškové činnosti. Rostoucí zájem personalistů a agentur o problematiku pracovního práva ji přivedl na myšlenku založit vlastní vzdělávací agenturu. K dispozici má tým zkušených právníků a odborníků na pracovní právo, ale také řadu špičkových profesionálů z řad soudců, inspektorů, akademiků, kteří budou na přednáškách působit buď jako hosté nebo stálí lektoři.

Tato školení se budou soustředit k aktuálním otázkám na poslední novinky v rámci poslední plánované změny zákona o zaměstnanosti. Personalisté se budou moci také seznámit s novelou zákoníku práce.

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus