Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Připravované změny v Reverse – charge

Co je vlastně Reverse Charge?

Režim Reverse-charge- přenesení daňové povinnosti, je postup, kdy zboží nebo služby nejsou zdaňovány jejich dodavatelem nebo poskytovatelem, ale naopak jejich odběratelem či příjemcem. Tento postup uplatněný v mezistátním obchodě umožňuje, aby odběratel nebo příjemce zdanil zboží či službu ve svém státě, namísto složitého uplatňování nároku na odpočet daně ve státě dodavatele zboží či poskytovatele služeb. 

 Režim přenesení daňové povinnosti platí nyní na dodání zlata, šrotu a odpadu a při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, od ledna 2012 se rozšířil i na stavební a montážní práce.

Od příští ho roku se má tento systém rozšířit i na další zboží a služby.

Konkrétně se tuzemský reverse – charge bude nově vztahovat na dodání mobilních telefonů, zařízení s integrovanými obvody, dodání herních konzolí, tabletů a laptopů, dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů. U dodání mobilních telefonů, zařízení s integrovanými obvody, dodání herních konzolí, tabletů a laptopů, se pak režim reverse – charge použije jen tehdy, pokud celková částka základu daně za dodávku zboží na daňovém dokladu překročí částku 100 000 Kč.

Ač se zdá režim reverse – charge poměrně jasný, v praxi přináší některým podnikatelům trošku problémy, a to v zařazení poskytovaných služeb do příslušného číselného kódu Klasifikace produkce. Podnikatelé totiž většinou vykonávají více činností a stává se, že nedokáží sami posoudit, zda pod tuzemský režim reverse – charge spadají.

Samotný režim reverse – charge slouží státu jako účinný nástroj v boji proti daňovým podvodům, Jde především o podvody v řetězci, kdy poskytovatel příslušného plnění (dodavatel zboží nebo poskytovatel služby) neuhradí daň na výstupu, zatímco konečný příjemce tohoto plnění uplatní nárok na odpočet daně na vstupu. Mechanismus přenesení daňové povinnosti, který spočívá v tom, že povinnost přiznat DPH se přesouvá z poskytovatele plnění na jeho příjemce, odstraňuje možnost vzniku tohoto typu podvodu.

Kategorie: Chytrá kancelářblog comments powered by Disqus