Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Co dělat když nakupujeme od nespolehlivého plátce

 Každý odběratel by měl před úhradou úplaty za zdanitelné plnění provést kontrolu, zda nebylo o příslušném dodavateli rozhodnuto jako o nespolehlivém plátci. Pokud by se na základě této kontroly ukázalo, že dodavatel je nespolehlivým plátcem, může odběratel využít možnosti zajištění daně podle ustanovení § 109a zákona o DPH a uhradit příslušnou DPH nikoliv nespolehlivému plátci ale přímo na účet správce daně.


Co dělat, když nechcete ručit za daň nezaplacenou vaším dodavatelem, případně co když váš dodavatel pohledávku za vámi postoupí a vám tak vznikne povinnost zaplatit za přijaté plnění někomu jinému než původnímu dodavateli? Pokud se chcete ručení zcela vyhnout a výše vašeho závazku to umožňuje (částka nepřesahuje 15 tisíc euro nebo nechcete porušovat zákaz plateb v hotovosti), zaplaťte v hotovosti. Na platby v hotovosti se totiž ručení nevztahuje.

Jediným způsobem, jak se ve všech případech vyhnout ručení za daň nezaplacenou dodavatelem, je využití tzv. zvláštního způsobu zajištění daně. Použití tohoto režimu umožňuje zákon o DPH.  Platbu za plnění vyfakturované vaším dodavatelem rozdělíte na dvě části. První část ve výši základu daně zaplatíte dodavateli a druhou část ve výši příslušné DPH zaplatíte přímo na bankovní účet správce daně, který je místně příslušný vašemu dodavateli, aniž byste byli vyzváni jako ručitelé. Zajišťovací platba DPH musí být vždy směřována na depozitní účet správce daně (účet s předčíslím 80039) příslušného podle nespolehlivého plátce. Úhrada odběratelem za dodavatele musí být dále řádně identifikována, přičemž v ustanovení § 109a odst. 2 zákona o DPH jsou stanoveny údaje, které mají být pro správnou identifikaci uvedeny:

a) identifikace dodavatele

b) daň, na kterou je úhrada určena

c) identifikace odběratele a

d) den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty odběratelem.

Pokud se rozhodnete využít zvláštního způsobu zajištění daně, je nezbytné, abyste si tento způsob úhrady domluvili s vaším dodavatelem. Bez dohody s dodavatelem totiž, coby odběratelé, nejste oprávněni DPH dodavateli nezaplatit a zaplatit ji místo toho přímo finančnímu úřadu. Pokud byste tak přesto učinili, může se lehce stát, že po vás bude dodavatel částku daně, kterou zaplatíte přímo na účet správce daně, vymáhat jako dlužnou po splatnosti. Dalším negativem tohoto způsobu zajištění daně je, že i v případě, kdy dodavatel částku daně z poskytnutého zdanitelného plnění uhradí, nedostanete ji od jeho správce daně zpět.
blog comments powered by Disqus