Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zobrazeny všechny příspěvky

Podnikat jako fyzická osoba

Nebaví vás ti v zaměstnání a uvažujete o vlastním podnikání, ale nevíte jak začít a co je vše potřeba?

Podnikat lze jako fyzická osoba, nebo formou právnické osoby. V tomto článku se budeme věnovat fyzickým osobám.

Podnikat můžete jako osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ).

Zákon o dani z příjmu specifikuje příjmy ze samostatné…

Číst
Kategorie: Články

Jak to má OSVČ s mateřskou?

Podnikáte a čekáte miminko a myslela jste si, že máte automaticky nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství). Bohužel tomu tam není, pokud si sama neplatíte nemocenské pojištění, nárok na mateřskou nemáte.

Pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství si musíte hradit nemocenské pojištění a to po dobu minimálně 270 dní během dvou let…

Číst
Kategorie: Články

Správní poplatky budeme moci uhradit platební kartou

V roce 2019 budete mít možnost hradit správní poplatky platební kartou. To však neplatí pro ostatní daně,

Prostřednictvím platební karty půjde také zaplatit platbu vymáhaného nedoplatku exekutorům finanční správy. Podle Generálního finančního ředitelství se tím otevře rychlá a efektivní cesta, jak se může daňový dlužník svého, často nedbalostí vzniklého, nedoplatku zbavit i v průběhu…

Číst
Kategorie: Články

Zvyšuje se počet OSVČ

V České republice neustále roste podle OSVČ, kteří vykonávají svoji činnost jako vedlejší a to 420 tisíc. Zvyšuje se i počet OSVČ na hlavní činnost ,momentálně jich působí 596 tisíc.

Zatímco počet OSVČ hlavních začal narůstat až v posledním roce, OSVČ vedlejších přibývá prakticky neustále posledních 10 let. K poslednímu letošnímu zářijovému dnu jich bylo…

Číst
Kategorie: Články

Podnikavé ženy

V dřívějších časech bylo podnikání výhradně mužskou doménou. Ovšem doba pokročila a stále častěji se objevují úspěšné podnikatelky ženského pohlaví. Svědčí o tom i skutečnost, že v posledním roce začalo podnikat 10x více žen než mužů. Co vede ženy k tomu, aby nastartovaly svůj vlastní byznys a jaké k tomu mají,…

Číst
Kategorie: Články

Jaké změny nás čekají v platbách důchodového a nemocenského pojištění?

V příštím roce by se měla změnit pravidla pro platbu nemocenského a důchodového pojištění.

U důchodového pojištění se mění splatnost, již nebude platit úhrada do 20. dne následujícího měsíce, ale budete mít možnost uhradit až do konce měsíce.

OSVČ budou mít na zaplacení celý měsíc, nová splatnost tedy bude v termínu od prvního…

Číst
Kategorie: Články

Změny v dohodě o pracovní činnosti

Pokud vám mít zaměstnance jen na pár hodin týdne, máte možnost je zaměstnat na Dohodu o pracovní činnosti, která od ledna 2019 bude ještě výhodnější. Zvyšuje se částka započitatelného příjmu, čímž ušetří jak zaměstnanci, tak i zaměstnavatelé.

Nyní si řekneme pár pravidel, které platí i dohody o pracovní činnosti.

Práci na…

Číst
Kategorie: Články

Podmínky čerpání dovolené

Víte, jaká jsou pravidla čerpání dovolené? O tom dnes bude dnešní článek.

Čerpání dovolené má určit vždy zaměstnavatel, tedy termín jejího nástupu tak, abyste si dovolenou vyčerpali v tom kalendářním roce, ve kterém vám na ni vzniklo právo.

Povinnost zaměstnavatele určit zaměstnanci vyčerpání celé dovolené v daném kalendářním roce nemusí být splněna pouze ve…

Číst
Kategorie: Články

Má zaměstnanec právo na poskytnutí propustky k lékaři?

Už se vám někdy stalo, že vám zaměstnavatel nechtěl dát propustku k lékaři a chtěl po vás, abyste si vzal tento den dovolenou? Na to nemá právo. Propustka k lékaři nebo také pracovní volno z důvodu návštěvy lékaře patří k základním nárokům každého zaměstnance.

Propustka k lékaři náleží každému zaměstnanci, jež není…

Číst
Kategorie: Články

Přibývá nespolehlivých plátců DPH

Stále více přibývá nespolehlivých plátců DPH a to již téměř 15 500 firem, Konkrétně se jedná o 8317 nespolehlivých plátců DPH a 7225 nespolehlivých osob.

Zatímco nespolehliví plátci DPH od konce loňského roku ubývají, vysoké přírůstky zaznamenáváme ve skupině tzv. nespolehlivých osob. To jsou firmy, které se po zrušení registrace DPH přesunuly…

Číst
Kategorie: Články

Šikana na pracovišti

Už jste se někdy setkali s pojmy mobbing a bossing? Označuje se jimi jednání spočívající v systematickém psychickém pronásledování nebo šikanování zaměstnance, prvém případě kolegy-spoluzaměstnanci a ve druhém případě nadřízeným-vedoucím pracovníkem, které zpravidla směřuje k tomu, aby postižený zaměstnanec ukončil pracovněprávní vztah u zaměstnavatele.

Mnohdy zaměstnavatelé při hledání nových zaměstnanců slibují přátelský, milý kolektiv. To, jaký…

Číst
Kategorie: Články

Povinná registrace k DPH

Podnikáte a najednou zjistíte, že vás obrat překročil milion korun a vy byste se měl registrovat jako plátce DPH? O tom bude dnešní článek.

Pokud váš obrat překročil jeden milion korun ,máte povinnost se registrovat k plácovství DPH a to do 15. dne následujícího měsíce.

Přihláška k registraci musí být podána vždy elektronicky,…

Číst
Kategorie: Články

Jaká bude výše záloh na zdravotní a sociální pojištění v roce 2019?

Už víme, že v roce 2019 budou mít podnikatelé vyšší zálohy na zdravotní a sociální pojištění.

Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2019 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2017 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za prvé pololetí roku 2018. 

Údaje pro stanovení záloh pro rok 2019: 

  • všeobecný vyměřovací…
Číst
Kategorie: Články

Na koho čeká státní vyznamenání?

  • 0

Před dvěma dny proletěla médii informace, že se prezident Miloš Zeman rozhodl u příležitosti oslav Dne vzniku samostatného československého státu udělit státní vyznamenání mimo jiné i zpěváku Michalu Davidovi. Od tohoto prohlášení jsou sociální sítě zaplaveny dílky mnoha vtipálků, kteří posměšně tento fakt glosují.


Historie udílení státních vyznamenání sahá do roku…

Číst
Kategorie: Články

Žádost o rodičovský příspěvek

V minulém článku jsme psali o plánovaném zvýšení rodičovského příspěvku. Dnes si řekneme kde o něj požádat a co vše k tomu budete potřebovat.

Pokud nárok na mateřskou máte, stačí, když si o rodičovskou požádáte pár měsíců před vypršením podpůrné doby mateřské. To jsou dítěti zhruba čtyři měsíce.

Formulář na rodičovský příspěvek lze stáhnout…

Číst
Kategorie: Články

Velký zájem o virtuální sídla

V poslední době se zvyšuje počet firem, které mají sídlo na virtuální adrese. Momentálně je již celkem 95 815.

Hlavním důvodem proč podnikatelé volí virtuální adresu, je to, že již hodně ke svému podnikání nepotřebuje žádné prostory, což pro ně znamená snížení nákladů. Dalším důvodem může být i možnost lukrativní adresy ve větších…

Číst
Kategorie: Články

Zvýšení rodičovského příspěvku

Plánujete založit rodinu, máme pro vás dobrou zprávu. Od příštího roku by se měla zvýšit částka rodičovského příspěvku ze stávajících 220 000 Kč na 260 000 Kč. Rodiny s dvojčaty a vícerčaty by si potom měly polepšit na 390 000 Kč místo současných 330 000 Kč. Pokud návrh projde, navýšení by mělo platit od 1. července 2019.
V současné době rodiče pobírají měsíčně při volbě rodičovského příspěvku do 3 let dítěte částku 7.334Kč…

Číst
Kategorie: Články

27. září – Den turistiky i českého piva

  • 0

Na dnešní předsváteční den připadá mimo jiné Světový den cestovního ruchu, který nám již téměř 40 let připomíná přijetí stanov Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO), které se dotýkají všech oblastí turismu.


Předvečer svátku svatého Václava však patří také všem milovníkům pěnivého moku.

V roce 2013 vyhlásil Český svaz pivovarů a sladoven…

Číst
Kategorie: Články

Podmínky změny zdravotní pojišťovny

Plánujete změnu zdravotní pojišťovny, už vám moc času nezbývá. Pokud chcete změnu provést od 1. 1. 2019 musíte přihlášku poslat pojišťovně nejpozději posledního září.

Pouze v případě, že jste OSVČ máte ještě další povinnosti a oproti zaměstnancům ale mají více povinností a budou potřebovat několik dokumentů. 

OSVČ si musí připravit kopii živnostenského…

Číst
Kategorie: Články

Návrh na zvýšení limitu u DPP

Všichni víme, že pokud máte zaměstnance na dohody o provedení práce s výdělkem do 10.000Kč tak nemají povinnost hradit odvody sociálního a zdravotního pojištění. Tento limit se již nezměnil od roku 2012. Nově přichází návrh na zvýšení hranice měsíční odměny z dohod o provedení práce na částku 11.500Kč.

Dohoda o provedení práce většinou využívají…

Číst
Kategorie: Články