Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Procházíte 29 příspěvky v kategorii Alavia Education

MBA - výtah k lepší pozici?

 • 0

Zvažujete studium managementu a získání titulu MBA? Pokud jej získáte na kvalitní škole, může být opravdu zárukou vyhlídky na lepší pozici. Sám o sobě však nezajistí, že vám zaměstnavatelé padnou k nohám. Bude je zřejmě zajímat ještě něco víc. Pokud se orientují v problematice, budou se vás ptát, kde jste MBA získali a…

Číst
Kategorie: Alavia Education

Nízká digitální gramotnost Čechů

 • 0

Na trhu práce se v dnešní době počítá s jistou digitální kvalifikací. Jedná se o základní IT znalosti a dovednosti, tedy o schopnost efektivně používat počítač, internet a zpracovávat běžné dokumenty. Jde také o to, uvědomit si rizika spojené s internetem a dostatečně chránit data.

IT je velice progresivní obor a je nedílnou součástí…

Číst
Kategorie: Alavia Education

Investice do vzdělání zaměstnanců

 • 0

S modernizací doby, příchodem průmyslové revoluce a rychle měnícím se digitálním prostředí je potřeba myslet na určitý rozvoj lidského potenciálu. Na něm bude totiž do značné míry závislá úspěšnost firem.

Podle průzkumů je zásadním rozvíjet hlavně schopnosti a dovednosti jako jsou kreativní a kritické myšlení, schopnost vést lidi či další osobní rozvoj.…

Číst
Kategorie: Alavia Education

Je libo home office?

 • 0

Co tento termín znamená? Je to práce z domova. Sen mnoha zaměstnanců. Práce zdomova by se ve skutečnosti neměla označovat jako home office, lepším termínem je homeworking. Home office představuje spíše výjimečnou situaci, při které zaměstnanec jednou za čas z nějakého důvodu pracuje doma. Homeworking znamená, že práce doma je…

Číst
Kategorie: Alavia Education

Metody firemního vzdělávání

 • 0

Vzdělávání zaměstnanců vede ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy na trhu, ale také zlepšuje celkovou image společnosti. Při plánování vzdělávání pracovníků je potřeba zvolit vhodnou metodu.

Nejvýznamnější metody firemního vzdělávání jsou:

Koučink

Tato metoda podněcuje a směřuje k vlastnímu zlepšování a motivaci jedince a zároveň rozvíjí skrytý potenciál. Kouč je odborník, který naviguje a…

Číst
Kategorie: Alavia Education

VÍTE JAK REAGOVAT NA KRITIKU?

 • 0

Dnes si povíme něco o kritice. Kritika a reakce na ní je jednou ze základních komunikačních dovedností.  Jistě jste někdy zažili kritiku na vlastní kůži. Bylo vám to příjemné, nebo jste si z toho vzali ponaučení do budoucna? Jak vlastně správně reagovat na kritiku?

Kritika je považována za jeden z nejúčinnějších a nevyužívanějších…

Číst
Kategorie: Alavia Education

Rady pro účastníky rekvalifikačních kurzů

 • 0

Rekvalifikační kurzy jsou akreditované kurzy Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Tyto kurzy slouží k přípravě k výkonu konkrétní pracovní činnosti uplatnitelné na trhu práce nebo k získání konkrétních pracovních dovedností.

Na co si dát pozor, když vybíráte rekvalifikační kurz?

1. Platnost akreditace…

Číst
Kategorie: Alavia Education

Rekvalifikační kurzy

 • 0

Díky rekvalifikačnímu kurzu získáte nové dovednosti ve zvoleném oboru a zvýšíte tak své profesní uplatnění při hledání nového zaměstnání. V jakých případech můžete počítat s příspěvkem od státu?

Pro získání rekvalifikace jsou možné následující tři varianty

 

1. Rekvalifikace zajištěná Úřadem práce

Pokud jste vedeni v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání (není…

Číst
Kategorie: Alavia Education

Vzdělávací soustava v České republice

 • 0

Vzdělávací systém v České republice

Školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání stanoví zásady a cíle vzdělávání, systém vzdělávacích programů, jimiž se má cílů dosahovat a výchovně vzdělávací soustavu, která je má realizovat.

Podíváme-li se podrobně na stávající organizaci a strukturu vzdělávacího systému v České republice, zjistíme,…

Číst
Kategorie: Alavia Education

Co je to srovnávací pedagogika a k čemu je dobrá

 • 0

Ve své dlouholeté praxi zaměřené na další vzdělávání a práci koordinátora kurzů se setkávám v stále více především s mladými lidmi, kteří by rádi vycestovali za prací do zahraničí, především v rámci Evropské unie. Vzhledem k současné situaci na našem trhu práce je to pochopitelné a jedná se o stále běžnější jev. Specifičnost kultur jednotlivých…

Číst
Kategorie: Alavia Education

Asertivní jednání

 • 0

Asertivita je důležitá komunikační schopnost k prosazení názoru, stanoviska nebo zájmu. Není to jednání pasivní, ale ani agresivní. Při asertivní komunikaci nemanipulujeme s druhými lidmi. Cílem je vzájemná otevřená komunikace, kdy jsou obě strany rovnocenné.

Důležitým předpokladem asertivního jednání je zdravé sebevědomí a realistický pohled na své schopnosti. Asertivní člověk vystupuje sebevědomě, má…

Číst
Kategorie: Alavia Education

Novoroční předsevzetí pro podnikatele

 • 0

Přelom roku je vhodný čas pro bilanci roku minulého a také se naskytuje příležitost dát si předsevzetí do roku následujícího. Je to dokonalý způsob, jak si ujasnit své cíle, kterých chcete dosáhnout a jak vylepšit to, co se loni až tak nepovedlo.

Která předsevzetí se vám budou hodit v praxi?

1.      Zorientujte…

Číst
Kategorie: Alavia Education

Jste spíše zaměstnanec, nebo podnikatel?

 • 0

Už vás někdy napadlo, že by bylo lepší podnikat a být svým pánem, než být zaměstnancem? Věřte, že podnikání není nic pro vás, pokud:

 

1. MÁTE RÁDI JISTOTU?
Nepodnikejte. Jako podnikatel o jistoty pravidelných příjmů určitě přijdete Tak například potřebujete mít každý měsíc na účtu v určený den výplatu, zaplacené…

Číst
Kategorie: Alavia Education

Jak se rychle přizpůsobit v nové práci

 • 0

Ptejte se a pište si poznámky – složitější postupy si zapisujte podrobněji. Jestliže jste ve firmě nováčkem, nikoho nepřekvapí, pokud se ho na něco zeptáte. V tomto případě na to máte nárok.

Tykání s rozvahou - snažte se zjistit situaci, a nespěchejte s tím. Zjistěte, jak to v nové firmě chodí.…

Číst
Kategorie: Alavia Education

Time management

 • 0

Spoustu lidí, ale i společností má v dnešní době s řízením času problémy. Nedokážou ho efektivně využít, drahocenným časem plýtvají a ztrácejí energii. Výsledkem pak mohou být finanční ztráty, stres, nenaplnění vytoužených cílů a přenášení negativních emocí na ostatní kolem sebe.

Time management pomáhá s plánováním a organizací času. Využívá různé techniky, nástroje a…

Číst
Kategorie: Alavia Education

Jak na fungující e-shop?

 • 0

Poslední statistiky ukazují, že se více daří internetovému prodeji než klasickému maloobchodu. Tržby e-shopů meziročně vzrostly o 23,4 %, naproti tomu tržby v maloobchodu jen o 3,1 %, což poukazuje na jejich slábnutí.

Pro založení e-shopu je důležité vytvořit si marketingovou strategii, můžete se tak vyhnout neúspěchu, který pramení z vidiny rychlého zisku…

Číst
Kategorie: Alavia Education

Říkejte ANO!

 • 0

Náš postoj, způsob myšlení a následná reakce má obrovský vliv na lidi kolem nás, ale i na to, jak efektivně dokážeme řešit věci kolem sebe. Ať už jde o osobní život nebo zaměstnání.

Pokud příliš často říkáme NE – nemůžu, nemám čas, nevím, nejde to – tak nikdy nedosáhneme žádného výsledku…

Číst
Kategorie: Alavia Education

Znáte skečnouting? V čem může pomoct?

 • 0

Skečnouting je nový zábavný způsob, jak si graficky zaznamenávat své poznámky z přednášek, seminářů a různých diskuzí. Skečnouting lze využít i při vedení porad a projektových týmů, při manažerské prezentaci nebo při obchodním jednání.

Skečnouting k vizualizaci dané poznámky, informace, či nápadu využívá různé typy a kombinace písma, obrázky, náčrtky, symboly a geometrické…

Číst
Kategorie: Alavia Education

On-line kurzy na zahraničních univerzitách

 • 0

Rozšiřte si své obzory díky tzv. MOOC (Massive Open On-line Courses). Například na serveru Coursera.org si můžete vybrat ze spousty kurzů od filozofie přes lékařské vědy až po aplikovanou matematiku, které pořádají prestižní (většinou americké) univerzity. 
Registrace a absolvování kurzů je navíc zcela zdarma, u některých kurzů je možné navíc získat…

Číst
Kategorie: Alavia Education

Přestalo podnikání fungovat – jak změnit zavedenou rutinu?

 • 0

Zasekli jste se na mrtvém bodě a potřebujete k dalšímu vývoji změnu? Jak úspěšně změnit rutinu, aby vaše podnikání začalo znovu fungovat?

Nestačí jen chtít, je potřeba jednat a dosáhnout toho, aby se lidé (vedení firmy/ zaměstnanci) začali chovat jinak. To je většinou poměrně složité, jelikož je potřeba změnit myšlení lidí, jejich…

Číst
Kategorie: Alavia Education