Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Daňové přiznání elektronicky nebo v listinné podobě?

Pomaličku se nám blíží termín podání přiznání k dani z příjmu. Přiznání je možné podat jak v listinné podobě tak i elektronicky. Ale jsou výjimky, kdy je nutné podat pouze elektronicky a to u těch poplatníků, kteří mají zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Pro elektronické zaslání daňových přiznání je možné využít aplikaci  Elektronická podání pro Finanční správu  (dále jen „EPO“).

Po vyplnění formuláře v aplikaci EPO je možné přiznání odeslat několika způsoby:

  • odeslání s uznávaným elektronickým podpisem 
  • odeslání bez elektronického podpisu – po vyplnění přiznání musíte vytisknout Potvrzení o podání, které je v aplikaci ke stažení po úspěšném odeslání přiznání, a do pěti kalendářních dnů ho doručit na finanční úřad,
  • odeslání přiznání prostřednictvím datové schránky ve formátu XML do datové schránky správce daně,
  • poplatníci, kteří mají zpřístupněnu datovou schránku, ale nemají uznávaný elektronický podpis, vyplní přiznání v aplikaci EPO a při odeslání zvolí „Ověření identity přihlášením do datové schránky“. Jedná se o způsob podepsání podání pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky. Toto mohou využít všechny oprávněné a ověřené osoby, které mají v datové schránce právo odesílat písemnosti.

Vyplnit daňové přiznání v EPO mohou i ti, kteří nechtějí přiznání poslat elektronicky. V aplikaci formulář vyplní, následně ho vytisknou a podepsaný odnesou na finanční úřad.

Dále je možné využít tzv. interaktivní formuláře. Jedná se o formuláře ve formátu PDF, které ale nezahrnují všechny kontroly a automatická doplnění používané v podání EPO.

Prostřednictvím vybraných interaktivních formulářů je možné odeslat vyplněná XML data do datové schránky.


Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus