Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Jaké slevy na dani si můžete uplatnit?

Pokud jste zaměstnaní, můžete požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně a to do 15. 2. 2019.  V opačném případě, pokud jste měli zdanitelné příjmy, máte povinnost podat daňové přiznání. Dnes si řekneme,  jaké slevy na dani můžete uplatnit a za jakých podmínek.

1. Základní sleva na poplatníka

Nárok na daňovou slevu na poplatníka mají všichni daňoví poplatníci. Díky uplatnění základní daňové slevy se přímo snižuje daň z příjmu. Nízké příjmy tak často znamenají minimální nebo dokonce nulovou daň z příjmu. Zaměstnanci mohou daňovou slevu na poplatníka uplatnit pouze u zaměstnavatele, u kterého podepíší prohlášení k dani. Slevu na poplatníka lze uplatit i pouze pro příjmy z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu nebo ostatní příjmy dle § 10 zákona o dani z příjmu. Při uplatnění daňové slevy na poplatníka nemůže vzniknout nárok na daňový bonus, jako tomu může být při uplatnění daňového zvýhodnění na děti. Sleva na poplatníka snižuje daň z příjmu maximálně do nuly. Roční maximální částka slevy je 24 840Kč.

2. Sleva na manžela/manželku 

Nárok na daňovou slevu na manželku má manžel, jestliže rozhodné vlastní příjmy manželky za rok 2017 nepřesáhly 68 000 Kč. Daňová sleva na manželku činí 24 840Kč,pokud je manželka držitelkou průkazu ZTP/P, tak se uplatňuje dvojnásobně vysoká daňová sleva.

3. Základní/rozšířená sleva na invalitidu 

Základní sleva na invaliditu činí 2 520Kč, rozšířená sleva na invaliditu činí 5040Kč ročně V případě změny nároku (zvýšení na třetí stupeň nebo snížení z třetího stupně na druhý) rozhoduje oprávněnost k prvnímu dni měsíce, ve kterém byl vyplácen. Nárok na slevu se uplatňuje kopií výměru o přiznání důchodu a potvrzením o výplatě důchodu od ČSSZ, případně při souběhu invalidního a starobního důchodu potvrzením správce daně.

4. Sleva na držiteli průkazu ZTP/P, je-li poplatníkovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P Částka činí 16 140Kč za rok.

5. Sleva na studenta

Studenti do 26 let mají nárok na daňovou slevu na studenta ve výši 4 020 Kč za celý kalendářní rok. Nárok na slevu na studenta mají i podnikající studenti. Je potřeba doručit potvrzení o studiu od školy. Naposledy je možné slevu na studenta uplatnit za měsíc, kdy se dosáhne věku 26 let.

6. Sleva za umístění dítěte

Školkovné je sleva na dani, kterou může uplatnit jeden z rodičů při umístění dítěte v předškolním zařízení. Výše školkovného je rovna minimální mzdě tzn. za rok 2018 částka 12.200Kč . Jedná se o slevu přímo na dani, takže snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu a ne jen daňový náklad.
Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus