Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Pomalu se blíží termín přiznání k dani z nemovitých věcí

Pomalu se nám blíží termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2018. Tento termín je stanoven na 31. ledna 2019.

A koho se tento termín týká? Jedná se o všechny poplatníky, kteří v roce 2018 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku.

Také ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. Pokud jim ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla, podají dílčí daňové přiznání. Pokud všechny své nemovité věci v daném kraji v roce 2018 pozbyli, doručí na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti.

Daňové přiznání mají povinnost podat také lidé, kteří na v minulosti přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně.

Přiznání je možné podat buď elektronicky a to datovou schránkou pokud ji má poplatník zpřístupněnou nebo v listinné podobě.

Dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí je možné podat pouze v listinné podobě.

Termín pro úhradě daně z nemovitých věcí je 31. květen 2019.

O vaší daňové povinnosti budete informováni formou složenky, kterou vám finanční správa zašle.

Majitelé datových schránek, kteří nejsou přihlášeni k zasílání informace pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem nebo neplatí daň prostřednictvím SIPO, obdrží namísto složenky informace pro placení daně z nemovitých věcí do svých datových schránek.

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus