Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

e-Neschopenky

Už jste slyšeli o e-neschopenkách? Měli by být zavedeny od roku 2020 a měli by ulevit jak zaměstnavatelům, lékařům, ale i zaměstnancům.

Elektronizace dočasných pracovních neschopností je rozdělena do tří etap.

1. Nová informační služby pro zaměstnavatele

Od 1. ledna 2019 zavádí Česká správa sociálního zabezpečení novou informační službu pro zaměstnavatele. Prostřednictvím portálu ČSSZ bude moci zaměstnavatel  zjistit informaci, zda je již v systému ČSSZ zaevidovaná nová pracovní neschopnost jeho zaměstnance, od jakého data a také k jakému datu byla ukončena.

Tato nová služba pro zaměstnavatele bude přístupná po přihlášení do ePortálu ČSSZ.
 

2. Dvě nová zákonná opatření

Od 1. července 2019 mají platit dvě nová zákonná opatření:

  • povinná elektronická forma hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti, s tím souvisí také zkrácení lhůty, v níž ošetřující lékař toto rozhodnutí odešle,
  • rozšíření okruhu údajů, které budou orgány nemocenského pojištění sdělovat zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti jejich zaměstnanců – jedná se například o informace o místě pobytu zaměstnance v dočasné pracovní neschopnosti či rozsahu vycházek.

Zavedení povinného elektronického hlášení urychlí předávání informací od ošetřujících lékařů okresním správám sociálního zabezpečení, protože nebude třeba doručování papírových neschopenek prostřednictvím pošty.

Elektronicky předané údaje o nových pracovních neschopnostech se rychle načtou do databáze nemocenského pojištění, což umožní brzký přístup zaměstnavatelů k údajům o pracovních neschopnostech jejich zaměstnanců.

Pouze v případě nepřesné nebo nedostatečně vyplněné neschopenky bude muset OSSZ údaje došetřovat a zaměstnavatelé nebudou mít k dispozici data online, ale později.

Předávání údajů od lékařů bude probíhat prostřednictvím současné služby provozované ČSSZ již od roku 2010, která technicky neumožňuje připojení na aktuální centrální registry zaměstnavatelů a zaměstnanců a podporu při vyplňování nezbytných údajů, zbylé části stávajícího formuláře budou muset lékaři v druhé polovině roku 2019 tisknout.

Přístup zaměstnavatelů k údajům bude nadále probíhat prostřednictvím online služby ePortálu ČSSZ.

3. Úplná elektronizace

Od roku 2020 by měl být celý proces související s dočasnou pracovní neschopností již zcela funkční. Služby pro zaměstnavatele doplní nové elektronické služby pro ošetřující lékaře s podporou centrálních registrů ČSSZ. Sníží se administrativní zatížení jak lékařů, tak zaměstnavatelů.

Když lékař zadá číslo pojištěnce do aplikace elektronické neschopenky, dojde k načtení všech dalších údajů z centrálních registrů ČSSZ včetně aktuálních zaměstnavatelů a lékař jen ověří u pacienta správnost údajů a v systému potvrdí vznik nové pracovní neschopnosti.

Zaměstnavatelům odpadne povinnost přijímat od zaměstnanců a předávat OSSZ žádosti o nemocenské. Pouze při pracovní neschopnosti delší než 14 kalendářních dnů zašle zaměstnavatel okresní správě sociálního zabezpečení nezbytné údaje (zejména o výši příjmu zaměstnance a o způsobu výplaty mzdy), aby bylo možné vypočítat a vyplatit nemocenskou dávku.

Jediným formulářem, který pravděpodobně zůstane v papírové podobě, bude Průkaz práce neschopného pojištěnce. Ten bude mít zaměstnanec u sebe, bude se jím prokazovat při kontrole, může jím na žádost zaměstnavatele prokazovat překážku v práci i doložit datum ukončení neschopnosti pro výplatu náhrady mzdy.

 


Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus