Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Zvýšení minimální mzdy

Vláda schválila zvýšení minimální mzdy což je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci za práci v pracovním poměru a v právních vztazích založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.

V případě dohod se však hovoří pouze o minimální hodinové mzdě, nikoli o měsíční mzdě. Minimální mzda se pro rok 2018 zvýší ze současných 12 200 korun na 13 350 korun a u hodinové sazby ze 73,20 korun na 79,80 korun.

Kromě minimální mzdy však nesmíme zapomínat na zaručenou mzdu.

Zaměstnanci v pracovním poměru, jejichž mzda není sjednána kolektivní smlouvou, jsou chráněni před poskytováním příliš nízkých mezd mzdou zaručenou. Vykonávaná práce je odstupňovaná podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do osmi jednotlivých skupin, přičemž pro každou z nich je stanovena nejnižší úroveň zaručené mzdy. Pro zaměstnavatele tak není závazná pouze minimální mzda, ale je třeba odměňovat minimálně na úrovni příslušných skupin mzdy zaručené.

Obdobně jako u minimální mzdy je i zaručená mzda stanovena jak hodinově, tak měsíčně. Do mzdy nebo platu se pro tento účel nezahrnuje mzda nebo plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém prostředí a za práci v sobotu a neděli. Zaručená mzda se aktuálně nevztahuje na dohody konané mimo pracovní poměr.

Skupina prací

Hodinová zaručená mzda 2018

Hodinová zaručená mzda 2019

Měsíční zaručená mzda 2018

Měsíční zaručená mzda 2019

1

73,20 Kč

79,80 Kč

12 200 Kč

13 350 Kč

2

80,80 Kč

88,10 Kč

13 500 Kč

14 740 Kč

3

89,20 Kč

97,30 Kč

14 900 Kč

16 280 Kč

4

98,50 Kč

107,40 Kč

16 400 Kč

17 970 Kč

5

108,80 Kč

118,60 Kč

18 100 Kč

19 850 Kč

6

120,10 Kč

130,90 Kč

20 000 Kč

21 900 Kč

7

132,60 Kč

144,50 Kč

22 100 Kč

24 180 Kč

8

146,40 Kč

159,60 Kč

24 400 Kč

26 700 Kč

Příplatek ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí je stanoven procentem ze základní sazby minimální mzdy. Od ledna 2019 bude činit nejméně 10 % z minimální mzdy 13 350 Kč, tj. alespoň 1335 Kč. Hodinová sazba příplatku pak vychází minimálně na 7,98 Kč.   

Zvýšením minimální mzdy bude mít dopad i do dalších zákonů.

1. Dojde ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro odvod zdravotního pojištění (částka 13 350 korun). Navýšit odvod pojistného budou muset i pojištěnci evidovaní v kategorii osob bez zdanitelných příjmů.

2. Zvýší se sleva na dani za umístění dítěte, tzv. školkovné, za rok 2019 na 13 350 Kč.

3. Zvýší se hranice příjmů, které musí být dosaženy pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě, tj. šestinásobek minimální mzdy (příští rok tedy 80 100 Kč), resp. měsíčně polovina minimální mzdy (příští rok tedy 6675 Kč) pro nárok na měsíční daňový bonus u zaměstnavatele.

4. Zvýší se limit pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (ročně je osvobozena částka do 36násobku minimální mzdy) na 480 600 Kč (pouze u nadstandardních důchodů – měsíční důchod by musel přesahovat částku 40 050 Kč).

 
Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus