Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Evidence skutečných majitelů - stihněte to včas!

Slyšeli jste již o povinnosti zapsání skutečných majitelů právnických osob? Od 1. ledna 2018 nabyla účinnosti část zákona č. 368/2016 Sb., zaměřeného na opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu. Tato aktuální novela provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady o předcházení využívání finančního systému. Pro tyto účely byla zřízena evidence skutečných majitelů, která je neveřejným rejstříkem a je vedena rejstříkovými soudy. Co to pro nás znamená v praxi?

Povinnost zápisu do evidence skutečných majitelů mají právnické osoby i svěřenské fondy. Právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku jsou povinné zapsat skutečného majitele do 1. ledna 2019. Ostatní právnické osoby zapsané do jiných veřejných rejstříků (týká se i výše uvedených svěřenských fondů) mají lhůtu na splnění této povinnosti do 1. ledna 2021.

Zápis provádí příslušný rejstříkový soud či notář. Pro tyto účely byl zřízen elektronický formulář (odkaz zde: https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular), kde je možno údaje vyplnit a poté  je zaslat příslušnému rejstříkovému soudu. Důležitou zprávou je, že s případným nesplněním povinnosti evidence skutečných majitelů nejsou spojené žádné přímé sankce.

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus