Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Tipy a triky pro vaši paměť

  • 0

Věděli jste, že duha je tvořena barvami v přesném pořadí? Chcete znát nazpaměť základní viditelné barvy duhy tak, jak jdou v duze za sebou?

K zapamatování vám může posloužit tzv. MNEMOTECHNICKÁ POMŮCKA. Jedná se o slovní nebo obrazové vyjádření dané situace, které napomáhá k lepšímu zpracování informace mozkem.

Ukážeme si, jak vypadá mnemotechnická pomůcka v praxi:

Duha má 7 základních viditelných barev:

Červená, Oranžová, Žlutá, Zelená, Modrá, Indigo (tmavě modrá) a Fialová

První písmena barev jsou záměrně psána velkými písmeny, ta totiž budou tvořit také první písmena slov v naší mnemotechnické pomůcce:

Červená Opice Žrala Zelený Meloun Indického Fakíra“

Pokud si zapamatujete tuto větu, počáteční písmena vás navedou k určení barev ve správném pořadí.


DALŠÍ MNEMOTECHNICKÉ POMŮCKY

Planeta Země je ve tvaru nedokonalé koule s poloměrem 6378 km. Informaci o počtu kilometrů bychom si zapamatovali pouze s velikými obtížemi, ale slovní spojení: „ŠETŘI SE OSle“ (ŠEst – TŘI – SEdm – OSm) si zapamatujeme mnohem snáz. Nyní už si vždycky vzpomeneme na to, že poloměr zeměkoule je 6378 km.


Podobnou pomůcku si můžeme vytvořit i na jiná slova nebo seznamy. Zkuste si například cvičně vymyslet vtipnou větu, která bude tvořena slovy začínajícími na počáteční písmena jmen vašich vnoučat, dětí, známých, kamarádů, kolegů apod.


Dalším příkladem může být nakupování… Chystáte se do obchodu a potřebujete koupit:

ROhlíky, MÁslo, MLéko a CHLeba

I v této situaci si můžeme pomoci mnemotechnickou pomůckou. Jednotlivé položky seznamu převedeme například do věty:

„ROmana MÁ MLadšího CHLapa“

Každé slovo v této lépe zapamatovatelné větě vám napoví jednu položku nákupu.


OBRAZOVÁ MNEMOTECHNICKÁ POMŮCKA

Příkladem obrazového vyjádření mnemotechnické pomůcky mohou být čísla integrovaného záchranného systému. 150 – hasiči (0 na konci vypadá jako rybník, ze kterého hasiči čerpají vodu nebo zachraňují tonoucí, příp. jako smotaná hasičská hadice), 155 – zdravotnická záchranná služba (koncová 5 vypadá jako invalidní vozík), 158 – policie (8 připomíná pouta).


Dokonce i při pohledu na měsíc se vám může vybavit mnemotechnická pomůcka. Jednotlivé fáze měsíce se neustále opakují, chcete-li vědět, zda měsíc směřuje k úplňku („zvětšuje se“) či k novu („zmenšuje se“), můžete si pomoci mnemotechnickou pomůckou. Vypadá-li měsíc jako písmeno D, znamená to, že Dorůstá, tj. směřuje k úplňku. Připomíná-li měsíc písmeno C, tak Couvá k novu.


A jakou mnemotechnickou pomůcku znáte, případně využíváte v praxi vy?

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus