Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Ruším ti dovolenou, ale bude mě to něco stát!

  • 0

Ležíte na pláži, užíváte si zaslouženou dovolenou, na kterou jste se těšili, šetřili na ni a plánovali ji celý rok a najednou vás z rozjímání vyruší zazvonění telefonu. Volá šéf, co jen může chtít?

„Bohužel, naše firma je v průšvihu a nutně vás tady potřebujeme, jsem nucen vám zrušit vaši dovolenou, vraťte se, prosím, ihned zpět do zaměstnání!“

Má na takové jednání váš zaměstnavatel nárok? Dle Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ano. Avšak v takovém případě musí zaměstnavatel uhradit zaměstnanci veškeré náklady, které mu vznikly z důvodu neplánovaného zrušení dovolené. Jedná se například úhradu storno poplatků za zakoupený pobyt, náklady na přepravu z místa dovolené zpět do zaměstnání apod.

Z tohoto důvodu zaměstnavatelé přistupují k tomuto kroku velice zřídka a pouze z velmi závažných důvodů.

Avšak pozor na to, jakým způsobem je dovolená mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem smluvena. Nejvhodnější je mít žádost o dovolenou sepsanou písemně a podepsanou ze strany zaměstnance i zaměstnavatele. Bude-li mít zaměstnanec svou dovolenou pouze zaznamenanou v nějakém provozním rozpisu dovolené a tuto dovolenou nebude mít schválenou podpisem zaměstnavatele, může vzniknout situace, kdy zaměstnavatel odvolá zaměstnance z dovolené a nebude muset nést náklady spojené s tímto přerušením dovolené. Tato situaci by mohla následně značně ovlivnit interpersonální vztahy ve společnosti a celkově narušit přátelskou atmosféru.

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus