Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Zrušení společnosti za nedodání účetní závěrky

Vláda přišla s novelou zákona o obchodních korporacích, která přináší řadu změn. Jednou z nich je možnost zrušení společnosti za nedodání účetní závěrky do obchodního rejstříku, samozřejmě za určitých podmínek.

Konkrétně novela počítá s tím, že by bylo možné obchodní korporaci zrušit bez likvidace, jestliže nezaloží do sbírky listin účetní závěrky za dvě po sobě jdoucí účetní období a zároveň není možné jí doručit výzvu ke splnění povinnosti založit chybějící účetní závěrky do sbírky listin (obchodní korporace je tedy nekontaktní).

Cílem novely není likvidovat aktivní firmy, nýbrž vyřešit problematiku obchodních korporací, které nevyvíjí ekonomickou aktivitu a existují jen formálně. Podle ministerstva spravedlnosti jsou totiž potenciálně zneužitelné pro podvodná jednání jiných subjektů, především pak pro daňové podvody.

Aby mohlo dojít k nařízení likvidace firmy, musí být splněna i další podmínka a to, že společnosti nebude možné doručit výzvu ke splnění povinnosti založit chybějící účetní závěrky do sbírky listin (obchodní korporace je tedy nekontaktní).

Nekontaktností obchodní korporace se rozumí situace, kdy není možné obchodní korporaci žádným způsobem doručovat písemnosti. Zpravidla je obchodní korporace nekontaktní, pokud se na sídle zapsaném v obchodním rejstříku nezdržuje žádná osoba oprávněná k převzetí písemností. Soud bude muset při doručování výzvy postupovat podle pravidel pro doručování obsažených v občanském soudním řádu, tedy primárně bude obchodní korporaci doručovat datovou schránkou. Nepřihlásí-li se obchodní korporace do datové schránky ve lhůtě 10 dnů, nenastane fikce doručení – náhradní doručení výzvy je s ohledem na závažnost následku vyloučeno.

Pokud firmu nepůjde kontaktovat a firma dvě období po sobě nezaloží do rejstříku účetní závěrky, rejstříkový soud zahájí řízení o zrušení obchodní korporace; údaj o zahájení řízení o zrušení obchodní korporace se zapíše do obchodního rejstříku. Nevyjde-li ve lhůtě 6 měsíců od zahájení řízení najevo, že obchodní korporace vlastní majetek postačující na úhradu nákladů likvidace, rozhodne soud o zrušení obchodní korporace bez likvidace. V opačném případě rozhodne o jejím zrušení s likvidací.

Pokud soud zjistí, že firmu lze kontaktovat, zrušit ji nemůže. Právě podmínka „nekontaktnosti“ má za cíl odlišit obchodní korporace, které jsou skutečně neaktivní a existují jen formálně, od obchodních korporací, které „pouze“ nezakládají účetní závěrky a jiné listiny do sbírky listin. Druhé zmíněné skupině obchodních korporací může soud uložit pořádkovou pokutu až do výše 100 000 Kč podle § 104, a to i opakovaně, píše se v důvodové zprávě k zákonu. Tento paragraf platí již v současnosti.


 

 
Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus