Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Status studenta

Máte doma děti, které studují? V dnešním článku si řekneme něco o statusu studenta z pohledu daní a pojištění.

Status studenta má vliv na nezaopatřenost dítěte z pohledu zdravotního pojištění. Jedná se o pojištěnce, za kterého platí pojistné stát a je středoškolským studentem až do 26 let. V případě uplatnění daňového zvýhodnění je nutné splnění další podmínky, a to společně hospodařící domácnost. 

Dítě musí být studentem učiliště, střední školy, konzervatoře nebo vyšší střední školy.  Školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8. následujícího roku, a to i v případě, kdy budou maturita, učňovská zkouška nebo absolutorium složeny například již v květnu. Soustavnou přípravou je i doba prázdnin mezi jednotlivými ročníky střední školy nebo při přechodu na jinou střední školu. Výdělečná činnost v průběhu prezenčního studia nemá na daňové zvýhodnění ani slevu na studium žádný vliv. Na rozdíl od dálkového či kombinovaného středoškolského studia. Toto studium není při souběhu s výdělečnou činností považováno za soustavnou přípravu na budoucí povolání.

Jestliže student nehodlá pokračovat ve studiu na další střední škole, vysoké škole či absolvovat roční kurz na škole jazykové, jedná se o ukončení soustavné přípravy na budoucí povolání. V případě posledních prázdnin po závěrečné zkoušce, maturitě nebo absolutoriu konaném v květnu nebo v červnu zůstává status studenta automaticky až do konce měsíce června.

Ovšem pro nárok na poslední prázdniny je důležitá skutečnost, zda případná výdělečná činnost studenta, nárok na podporu v nezaměstnanosti či rekvalifikaci netrval po celý kalendářní měsíc. Za výdělečnou činnost se zde nepovažuje například uzavření dohody o provedení práce s odměnou do 10 000 Kč, jelikož nezakládá účast na nemocenském pojištění. Nebo pracovní poměr, který založí účast na pojištění, uzavřený např. od 2. července do 30. srpna (nejedná se o celé kalendářní měsíce). 

Toto samozřejmě neplatí v situaci, kdy student bezprostředně po ukončení středoškolského studia pokračuje v dalším studiu. Například na vysoké škole. O poslední prázdniny se nejedná, jeho výdělečná činnost je neomezená. 

Dalším případem je, když student nesloží zkoušku v řádném termínu, tady jsou podmínky podobné jako v případě úspěšného ukončení. Důležité je, zda je ředitelem školy povolena opravná zkouška nebo její opakování či odklad. Pokud absolutorium na vyšší odborné škole nebylo v řádném termínu vykonáno, je za soustavnou přípravu dítěte považována doba do konce druhého kalendářního měsíce po dni, kdy se měla zkouška konat.

V případě neúspěšné maturity a povolení opravné zkoušky je dítě žákem střední školy do konce školního roku, v němž mělo studium ukončit, tedy do konce měsíce června. V měsíci září, kdy je složena opravná zkouška, již status studenta nemá. 

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus