Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

GDPR a neveřejné informace

A máme tu další novinku spojenou s nařízením GDPR o ochraně osobních údajů fyzických osob. Údaje o místě bydliště statutárních orgánů a společníků v obchodním rejstříku by se měly stát neveřejnými informacemi.

Těmito údaji jsou trvalá bydliště či místa pobytu jednotlivých společníků právnických osob a členů statutárních orgánů těchto právnických osob.

Právě tyto osobní údaje měly být neveřejné a rejstříkovým soudem sdělovány jenom tomu, kdo na tom prokáže právní zájem.

Údaje o členech statutárních orgánů a společníků by byly i nadále nutným údajem, který jednotlivé společnosti budou muset rejstříkovým soudům poskytnout. S ohledem na přístupnost těchto údajů orgánům státní správy a s ohledem na právní subjektivitu právnických osob neexistuje tak dále žádný důvod sdělovat tyto údaje veřejně.

Navrhovaná změna zohledňuje, že údaje členů orgánů právnických osob a společníků právnických osob o místě bydliště a místě pobytu budou neveřejné.

I nadále by měla platit nutnost zveřejňování finančních výsledků a veškerých údajů o společnosti v obchodním rejstříku, ale adresa trvalého bydliště dotčených osob nemá s obchodními aktivitami společnosti co do činění.
Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus