Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Větší pravomoce finančních úřadů

Sněmovna odhlasovala, že finanční úřady budou moct po bankách žádat, aby jim poskytly i dokumenty získané při provádění identifikace a kontroly klienta. Finanční úřady si tak budou moct vyžádat informace o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu nebo o průběžném sledování obchodního vztahu.

V současnosti platí, že banky jsou povinny na vyžádání správce daně poskytnout čísla účtů, údaje o jejich majitelích, stavech peněžních prostředků na účtech a o jejich pohybu a údaje o úvěrech, vkladech a depozitech. Kvůli judikatuře NSS se tento paragraf rozšiřuje o zmocněnce, o údaje o osobách, které peněžní prostředky na účet vložily, o příjemce plateb a o úschovy a pronájem bezpečnostních schránek.

Nově pak do  daňového řádu přibude paragraf, dle kterého budou muset nově i banky na vyžádání správce daně poskytnout tyto údaje nebo dokumenty:údaje získané při provádění identifikace klient-

- údaje získané při provádění kontroly klienta podle § 9 odst. 2 písm. a) až c) zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorism

- údaje o způsobu získávání údajů podle písmen a) a b

- dokumenty získané při provádění identifikace a kontroly klienta obsahující údaje podle písmen a) a b).

Dokumenty získanými při kontrole klienta se dle důvodové zprávy mimo jiné rozumí:

-získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu

-zjišťování vlastnické a řídící struktury klienta a jeho skutečného majitele, pokud je klientem právnická osoba, svěřenský fond nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti, a přijetí opatření ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele

-průběžné sledování obchodního vztahu včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda obchody jsou v souladu s tím, co je povinné osobě známo o klientovi a jeho podnikatelském a rizikovém profilu.

Přitom požadavek EU byl,aby tyto údaje banky poskytovaly pro účely mezinárodní spolupráce při správě daní, a to s cílem zamezit praní špinavých peněz a financování mezinárodního terorismus. Poslanci však odhlasovali, aby si tyto údaje mohly finanční úřady vyžádat i pro běžnou správu daní. Tyto informace jsou podle dosavadních pravidel určeny primárně pro Finanční analytický úřad (FAÚ), zatímco nyní by o jejich sdělení mohl žádat kterýkoli správce daně, tedy nejenom finanční úřady, ale také třeba obce, pokud spravují např. poplatky za psy nebo za odvoz odpadu, a také pracovníci celní správy. Všechny tyto subjekty totiž mají postavení „správce daně“.


Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus