Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Dovolená a její přečerpání

Už se Vám někdy stalo, že jste si vaši zaměstnanci vyčerpali všechnu dovolenou? V dnešním článku si řekneme jak tuto situaci řešit. Podle zákona mají zaměstnanci v podnikatelské sféře nárok na čtyři týdny dovolené, v rozpočtové pět týdnů a pedagogové dokonce osm týdnů v kalendářním roce. Jak postupovat, když tento nárok přečerpají?

K přečerpání dovolené může dojít v těchto případech:

  • zaměstnanec ukončí pracovní poměr v průběhu kalendářního roku,
  • zaměstnanec ke konci roku vyčerpal víc dovolené, než na kolik měl nárok.

Nárok na dovolenou vzniká zaměstnanci až po odpracování 60 dnů. Za dobu před odpracováním 60 dnů přísluší dovolená za každých 21 odpracovaných dnů v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok.

V případě, že zaměstnanec pracuje pouze část roku, přísluší mu poměrná část dovolené ve výši jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru.

Čerpání dovolené dle zákona určuje zaměstnavatel. Může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když zaměstnanec dosud nesplnil podmínky pro nárok na dovolenou.

Snadno se tak může stát, že zaměstnanec si vybere většinu dovolené, na kterou má do konce roku nárok a pak pracovní poměr ukončí.
Do nároku na dovolenou dále ještě zasahuje její možné krácení dle zákona. Nepracoval-li zaměstnanec pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce (např. dlouhodobá nemoc), zaměstnavatel krátí dovolenou za prvých 100 takto zameškaných směn o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných směn rovněž o jednu dvanáctinu.
Za neomluvený zameškaný pracovní den může zaměstnavatel krátit dovolenou o jeden až tři dny.
Dovolená se také krátí u zaměstnance, který zameškal práci pro výkon trestu odnětí svobody, a to za každých 21 takto zameškaných směn o jednu dvanáctinu ročního nároku.

A jak postupovat v případě vrácení náhrady za dovolenu?

Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Zákoník práce stanoví, že zaměstnanec je povinen vrátit vyplacenou náhradu mzdy nebo platu za dovolenou nebo její část, na niž ztratil právo, popřípadě na niž mu právo nevzniklo.

Zaměstnavatel má právo strhnout náhradu za přečerpanou dovolenou ze mzdy zaměstnanci bez jeho souhlasu.
Strhávat bude náhradu ve výši průměrného výdělku za přečerpané dny. Snižovat se tak bude hrubá mzda zaměstnance v příslušném měsíci.

Stržení přečerpané dovolené bude v případě ukončení pracovního poměru v poslední mzdě zaměstnance od příslušného zaměstnavatele. V případě zjištění přečerpání na konci roku, pak budeme strhávat nejčastěji v prosincové mzdě zaměstnance, nebo v lednové mzdě následujícího roku, pokud pracovní poměr zaměstnance trvá.

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus