Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Podnikatelé díky dotacím šetří na energiích a zhodnocují své nemovitosti

Program Úspory energie je určen podnikům všech velikostí. Do roku 2020 rozdělí celkem přes 20 miliard korun. Cílem je snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru a to prostřednictvím opatření, která přispějí k úspoře konečné spotřeby energie.


Dotace lze čerpat na opatření:

-          modernizace rozvodů elektřiny, plynu a tepla

-          zavedení systému měření a regulace

-          rekonstrukce zařízení na výrobu energií pro vlastní spotřebu

-          rekonstrukce soustav osvětlení budov a areálů

-          zateplení, výměna oken a snížení energetické náročnosti budov

-          využití odpadní energie ve výrobních procesech

-          instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu

-          instalace kogenerační jednotky


Předběžné žádosti o dotaci z tohoto programu se již podávají, nejzazší termín podání je31. srpna 2015. Výše dotace na jeden projekt je v rozmezí od 0,5 až 250 milionů Kč a intenzita podpory až 50% uznatelných nákladů.

Která odvětví jsou v rámci programu Úspory energie podporována?

Odvětví zpracovatelského průmyslu, zemědělství, těžby a dobývání, výroby a rozvodů energie, zásobování vodou, nakládání s odpady, stavebnictví, velkoobchodu i maloobchodu, dopravy a skladování, informačních a komunikačních technologií, správy a pronájmu nemovitostí, vzdělávání, zdravotní a sociální péče, vědecké a technické činnosti, administrativy, ale i cestovní ruch nebo bezpečnost.

Díky opatřením, která povedou ke snížení energetické náročnosti vašeho podniku, můžete snížit vaše celkové náklady a zvýšit hodnotu nemovitosti. Jestliže vás dotace zajímá, můžete se obrátit třeba na našeho partnera www.dotacniprilezitosti.cz. Pomohouvám s předprojektovou analýzou, se zpracováním registrační žádosti, plné žádosti, s energetickým auditem, výběrovým řízením i s žádostí o platbu a následnou průběžnou administrací.

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus