Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

 

Media Kit

Celé jméno: New Wave Service s.r.o.

 
Adresa: Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
 
Profil: Přední poskytovatel služby virtuálního sídla s návaznými službami s vysokou přidanou hodnotou pro společnosti v Moravskoslezském,
             Olomouckém a Zlínském kraji.
 
Založená: 20. února 2013
 
Zakladatelé: Ing. Michal Ondra, Ing. Lenka Piskláková
 
Počet zaměstnanců: 3
 
Nabídka:
 • Virtuální sídlo firem v Ostravě
 • Virtuální asistentka
 • Účetní a daňové poradenství 
 • Poradenství firmám v začátcích jejich podnikání nebo při restrukturalizaci
 • Jedinečné know-how: hluboké pochopení podnikatelského prostředí i podnikatelských příležitostí v moravskoslezském, olomouckém a zlínském regionu 
 
Profil zákazníků:
 • Živnostníci
 • Začínající podnikatelé
 • Firmy, které chtějí do Ostravy z menších lokalit ČR
 • Firmy v restrukturalizaci

HDP v Moravskoslezském kraji
 • HDP v tržních cenách 398 954 mil. Kč
 • Podíl Moravskoslezského kraje na tvorbě HDP v ČR 9,8 %
 • HDP na obyvatele 325 963 Kč

Zdroj: Ročenka Moravskoslezského kraje 2014 (údaje za rok 2013)

 
Počet podnikatelských subjektů v Moravskoslezském kraji
Celkem: 248 500 (z toho cizinců: 2 847)
Fyzických osob: 198 462
Právnických osob: 50 038
 
Počet podnikatelských subjektů v Ostravě
Celkem: 66 895 (z toho cizinců: 2 056)
Fyzických osob: 54 872
Právnických osob: 12 023

Statistické údaje byly poskytnuty odborem živností Ministerstva průmyslu a obchodu k datu 31. 12. 2012.

 
 
 
Twitter: https://twitter.com/NewWaveService, @NewWaveService
 
 
Kontakt: +420 702 570 409; info@newwaveservice.cz
 
Pro více informací kontaktujte:
 
Ing. Michal Ondra
Jednatel
New Wave Service
+420 702 570 409