Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Podmínky čerpání dovolené

Víte, jaká jsou pravidla čerpání dovolené? O tom dnes bude dnešní článek.

Čerpání dovolené má určit vždy zaměstnavatel, tedy termín jejího nástupu tak, abyste si dovolenou vyčerpali v tom kalendářním roce, ve kterém vám na ni vzniklo právo.

Povinnost zaměstnavatele určit zaměstnanci vyčerpání celé dovolené v daném kalendářním roce nemusí být splněna pouze ve dvou případech:

-jsou zde naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele, nebo

-překážky v práci na straně zaměstnance (například dočasná pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená, ošetřování nemocného člena rodiny nebo jiná překážka v práci). 

Za těchto podmínek si můžete  převést dovolenou z letošního roku 2018 do roku 2019. Ani nemusíte o nic žádat, dovolená vám bude automaticky převedena.

Jestliže nemůže být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že

-zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo

-z důvodu čerpání mateřské anebo

-rodičovské dovolené,

-je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.

Takže pokud třeba celý rok 2018 nebyl na dovolenou čas a počítáte s ní až v roce 2019, ale zase bude hodně práce nebo budete dlouhodobě marodit, nevadí, dovolená se vám přesune až třeba do roku 2020 a z důvodu dlouhodobější překážky v práci – rodičovské dovolené – třeba až do roku 2021.

O dovolenou také můžete kdykoliv zaměstnavatele sami požádat – s čerpáním dovolené ovšem musí zaměstnavatel vždy vyslovit souhlas.

Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení.

Jestliže tedy zaměstnavatel neurčil čerpání dovolené nebo části dovolené, která nebyla vyčerpána v kalendářním roce, za který přísluší, ani v roce následujícím, a to nejpozději do 30. 6. následujícího kalendářního roku, pak získává právo určit nástup dovolené též zaměstnanec.

Není však možné se se zaměstnavatelem dohodnout, že by vám nevyčerpanou dovolenou proplatil. Zaměstnavatel nesmí poskytovat náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou, tedy dovolenou tzv. proplácet namísto jejího faktického čerpání, pokud pracovní poměr trvá.

Zaměstnanci přísluší podle zákoníku práce náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru a to ve výši průměrného výdělku, který je platný v den skončení pracovního poměru, tedy výdělek za kalendářní čtvrtletí předcházející datu skončení pracovního poměru.
Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus