Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Jaká bude výše záloh na zdravotní a sociální pojištění v roce 2019?

Už víme, že v roce 2019 budou mít podnikatelé vyšší zálohy na zdravotní a sociální pojištění.

Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2019 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2017 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za prvé pololetí roku 2018. 

Údaje pro stanovení záloh pro rok 2019: 

  • všeobecný vyměřovací základ činí 30 156 Kč
  • přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení činí 1,0843
  • průměrná mzda činí 32 699 Kč

Výpočet průměrné mzdy pro rok 2019: 30 156 × 1,0843 = 32 699 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Pro srovnání – v roce 2018 byla průměrná mzda ve výši 29 979 Kč (28 250 × 1,0612).

Maximální vyměřovací základ pro 2019 bude 1 569 552Kč, minimální roční vyměřovací základ pro hlavní činnost bude v částce 98 100Kč a pro vedlejší pak 39.240Kč. Z toho plyne i minimální měsíční záloha ve výši 2 388Kč.

Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění zaměstnanců se zvyšuje na částku 3 000 Kč. Naposled v roce 2018 se jednalo o 2 500 Kč. Jde tedy o nový limit pro takzvané zaměstnání malého rozsahu. Sociální pojištění se nebude odvádět při sjednané částce měsíčního příjmu maximálně 2 999 Kč což lze využít zejména u dohod o pracovní činnosti

U zdravotního pojištění v roce 2019 bude minimální vyměřovací základ ve výši 16 345,50Kč a minimální měsíční záloha 2 208Kč.

S účinností od 1. ledna 2019 se zvýší minimální vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění také zaměstnancům a osobám bez zdanitelných příjmů. Jedná se o částku minimální mzdy platné od roku 2019. V tuto chvíli ještě není jasné, o kolik se bude minimální mzda zvyšovat. Uvažuje se o zvýšení v rozpětí od 800 Kč do 1500 Kč.


Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus