Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Time management

  • 0

Spoustu lidí, ale i společností má v dnešní době s řízením času problémy. Nedokážou ho efektivně využít, drahocenným časem plýtvají a ztrácejí energii. Výsledkem pak mohou být finanční ztráty, stres, nenaplnění vytoužených cílů a přenášení negativních emocí na ostatní kolem sebe.

Time management pomáhá s plánováním a organizací času. Využívá různé techniky, nástroje a vhodná doporučení k tomu, jak s časem zacházet, abychom zvýšili svou produktivitu.

Co je tedy důležité?

Jednoduchým nástrojem je vytvoření seznamu úkolů, které je potřeba splnit. Tento seznam pak můžeme organizovat tím, že jednotlivým úkolům přiřadíme jejich priority nebo lhůty pro jejich dokončení. V současnosti navíc existuje spoustu softwarových aplikací, které dokážou šikovně s úkoly zacházet, připomínat je, filtrovat je podle aktuální situace a podporují řízení úkolů i pro více uživatelů, což celou organizaci času značně zjednodušuje.

V další řadě si musíme stanovit své cíle, tedy určit to, co je pro nás nejdůležitější, v čem jsme dobří a co nás naplňuje. Uvědomit si, že nemůžeme udělat všechno, ale můžeme určité záležitosti delegovat na někoho jiného, který danou činnost vykoná třeba i kvalitněji a rychleji, protože má stanoveny jiné priority.

Velký problém přinášejí tzv. rušivé elementy. Nečekaný telefonát, narychlo domluvená schůzka, nepříjemná zpráva, to vše nás velmi rychle vytrhne z koncentrace a rozhodí. Proto je vhodné si ve svém plánu nechat i jakousi časovou rezervu na nepředvídatelné aktivity a neplánované úkoly.

Cílem Time managementu, neboli řízení času je, abychom čas dokázali kontrolovat a získat z něj maximum, což se nakonec projeví i v kvalitě našeho života.

Kategorie: Alavia Educationblog comments powered by Disqus