Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Jaké jsou zákonem stanovené povinnosti na sídlo společnosti?

Společnost je povinna viditelně označit obchodní firmou a identifikačním číslem, na objektu v němž má místo podnikání či sídlo.

Na žádost živnostenského úřadu prokázat vlastnické nebo užívací či jiné obdobné právo k objektu nebo prostorám, v nichž má místo podnikání či sídlo.

Zajistit přebírání listovních zásilek doručené na adresu sídla. Dnes je však každá firma povinná mít svou datových schránek a poštovní doručování důležitých dokumentů na ústupu.