Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Změny v dohodě o pracovní činnosti

Pokud vám mít zaměstnance jen na pár hodin týdne, máte možnost je zaměstnat na Dohodu o pracovní činnosti, která od ledna 2019 bude ještě výhodnější. Zvyšuje se částka započitatelného příjmu, čímž ušetří jak zaměstnanci, tak i zaměstnavatelé.

Nyní si řekneme pár pravidel, které platí i dohody o pracovní činnosti.

Práci na dohodu nelze u jednoho zaměstnavatele vykonávat v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dodržení této podmínky se posuzuje za celé období, na které je dohoda uzavřena, nejdéle však za 52 týdnů.

Dohoda musí být uzavřena písemně. V souladu se zákoníkem práce má obsahovat sjednané práce, rozsah pracovní doby a dobu, na kterou se uzavírá. V dohodě je nutno sjednat nejen odměnu, ale i podmínky pro její poskytování.

Sociální pojistné odvádí zaměstnavatel stejně jako u „klasického“ pracovního poměru. Výjimkou je zaměstnání malého rozsahu. Zaměstnáním malého rozsahu je zaměstnání, jehož sjednaná částka příjmu je nižší než 2500 Kč nebo není sjednána vůbec. Od ledna 2019 se limit zvyšuje, a to na 3000 Kč.

V případě zdravotního pojištění vzniká u dohody o pracovní činnosti zaměstnání až od částky 2500 Kč (od ledna 2019 od částky 3000 Kč).

Zaměstnavatel nebude od příštího roku z dohod s odměnou do 2999 Kč odvádět zdravotní pojištění. To však zároveň znamená, že tyto osoby nebudou mít z titulu tohoto zaměstnání řešen svůj pojistný vztah.

Nařízením vlády se zvyšuje částka rozhodného (započitatelného) příjmu. Pro rok 2019 se tedy pro odvody sociálního a zdravotního pojištění u dohody o pracovní činnosti použije částka 3000 Kč (do limitu 2999 Kč se neodvádí). 

Naopak v zákoně o daních z příjmu je pro srážkovou daň nadále stanoven limit 2500 Kč. Tento limit se od příštího roku nemění.  Zaměstnancům je tedy možné navýšit měsíční odměnu na 2999 Kč tak, aby dohoda nepodléhala odvodům pojistného. Ovšem od částky 2501 Kč bude i při nepodepsaném prohlášení k dani zúčtována zálohová daň. Což znamená, že v případě dvou a více souběžných příjmů zaměstnance zdaněných zálohovou daní nelze provést roční zúčtování daní.

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus