Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Dodanění životního a penzijního pojištění

Rozhodli jste se ukončit životní nebo penzijní pojištění, které jste si v minulých letech uplatnili v daních?

Pokud jste zaměstnanec tak vám zaměstnavatel v případ zrušení životního nebo penzijního pojištění neudělá roční zúčtování daní, ale musíte si sám podat daňové přiznání.

Postup se liší podle toho, zda se jedná o penzijní nebo o životní pojištění.

Od roku 2017 se zvýšila nezdanitelná část základu daně  u doplňkového penzijního spoření a u životního pojištění a to z 12.000Kč na 24.000Kč. V případě penzijního a doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem se změnila i metoda výpočtu částky, kterou lze od základu daně odečíst v případě příspěvků zaplacených účastníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření. Nezdanitelnou část základu daně lze uplatnit v ročním zúčtování daní i daňovém přiznání. Avšak nesmí dojít k porušení zákonem daných podmínek.

Jestliže dojde k ukončení smlouvy penzijního nebo doplňkového penzijního spoření, nemusí se hned jednat o porušení podmínek. V řadě případů jde o řádné ukončení smlouvy před dosažením věku 60 let. Zde zůstávají dříve uplatněné daňové nezdanitelné části základu daně zachovány. Penzijní společnost však zdaní 15% srážkovou daní výnosy a také případné příspěvky zaměstnavatele (včetně výnosů z těchto příspěvků). Příspěvky zaměstnance ani státní příspěvek se při jednorázovém vyrovnání nedaní.

Jinak je tomu při předčasném ukončení smlouvy, mimo zdanění příspěvků zaměstnavatele, které obdobně jako u řádného ukončení smlouvy, zdaní 15% srážkovou daní sama penzijní společnost, zaniká i nárok na státní příspěvek. Zde ale přibudou poplatníkovi další povinnosti. Pokud zaniklo penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření bez nároku na penzi, jednorázové vyrovnání nebo na jednorázové plnění z penzijního pojištění, a současně bylo poplatníkovi vyplaceno odbytné nebo jiné plnění související se zánikem penzijního pojištění, nárok na dosud uplatněné nezdanitelné části základu daně zaniká. 

V případě uplatnění daňových výhod životního pojištění je důležité splnění zákonem daných podmínek. Výplata pojistného plnění je v pojistné smlouvě sjednána po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let. Současně nesmí být od roku 2015 umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy.

I zde je třeba podat daňové přiznání, pokud dojde ke skončení pojištění a výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění dříve, než uplyne 60 kalendářních měsíců nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne věku 60 let. Výjimkou je situace, kdy pojištěnci nebylo vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bylo pojišťovnou převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně. 

V opačném případě podává poplatník daňové přiznání uvede částky, o které si v uplynulých 10 letech z důvodu zaplaceného pojistného snižoval základ daně.

Je třeba dodanit i případné příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění a  to od roku 2015. Příspěvky byly dosud od daně z příjmů osvobozeny, při porušení podmínek nárok na osvobození ztrácí.Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus