Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Vysokoškoláků v České republice přibývá

Vysokoškolské vzdělání představuje nejvyšší stupeň vzdělávání v České republice. Existují tři akreditované typy studia, bakalářské, magisterské a doktorské. Některé vysoké školy nabízejí i celoživotní vzdělávání. V České republice existují státní vysoké školy, veřejné a soukromé. Vysokoškolsky vzděláných obyvatel v Česku v posledních letech stále přibývá. Podle Českého statistického úřadu v roce 1993 disponovalo vysokoškolským vzděláním 647,5 tisíce lidí, v roce 2015 se jednalo již o 1,59 milionu vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. S růstem počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí roste i počet vysokých škol. Zatímco v roce 2001 získalo akreditaci 45 vysokých škol, v roce 2015 se jednalo již o 69 škol. V téměř dvou třetinách se jednalo o vysoké školy soukromé.

Jedním z důvodů růstu počtu vysokoškolsky vzdělaných osob je rozšiřování možností studia, růst počtu vysokých škol, především soukromých, a také zavedení tříletého bakalářského studia, které dříve nebylo běžné. Česká republika se v současné době přibližuje modelu západoevropských zemí, kde míra vysokoškolsky vzdělaných osob roste. Proti tomuto trendu ovšem vystupují i odpůrci, podle kterých rozšiřování vysokých škol a růst počtu absolventů vede k obecné degradaci vysokoškolského studia v České republice. 

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus