Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Osobní údaje

Jednoznačně rozpoznat osobní údaje není vůbec jednoduché. Zřejmé to nemusí být ani u těch, které bychom za osobní bez přemýšlení označili.

Víte co přesně se označuje pojmem „osobní údaje“?

Tento termín obsahuje, jak blížící účinnost evropského nařízení o ochraně osobních údajů tzn. GDPR tak i český zákon o ochraně osobních údajů.

Pro účely nařízení GDPR se osobními údaji rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je taková fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Podle zákona o ochraně osobních údajů jsou pak za osobní údaje považovány jakékoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů.

Mezi nejčastější osobní údaje řadíme následující: jméno, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, pohlaví, věk, datum a místo narození, rodné číslo, osobní stav, zdravotní znevýhodnění, informace o dosaženém vzdělání, informace o příjmech, fotografický, video a audio záznam, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa. A samozřejmě také identifikační údaje vydané státem, jako jsou identifikační číslo, DIČ, číslo občanského průkazu, číslo řidičského průkazu, číslo cestovního pasu.

Definice se ale nedají aplikovat vždy a na všechny. To, co u jedné fyzické osoby osobním údajem je, protože je podle toho jasně identifikovatelná, ještě automaticky nemusí být osobním údajem pro další fyzickou osobu. Vždy je nutné rozhodovat podle toho, jestli je možné na základě dostupných údajů a zákonnou formou konkrétní osobu bezpečně určit. 

Podíváme se na příklady kdy údaj je osobním údajem a kdy není.

1.Jméno

Jméno bývá nejčastějším údajem jak identifikace, ale ne vždy je osobním údajem. Např. jméno Jan Novák ještě sám o sobě osobním údajem není. Osob se stejným jménem je v České republice několik tisíc a není možné určit, o kterého konkrétního Jana Nováka se jedná. K tomu, aby to bylo možné zjistit, by bylo potřeba doplnit ještě další údaje, případně jeden údaj.

2. Fotografie bez jména

Pokud zveřejníte něčí fotografii, musíte zároveň počítat s tím, že někde ve světě se bude vyskytovat někdo, kdo dotyčného zná. Taková fotka je tedy osobním údajem a je potřeba mít souhlas zachyceného člověka s jejím zpracováním. Nezáleží na tom, jestli ho vaše okolí, s nímž fotku sdílíte, zná nebo ne. Výjimku z tohoto mají například novináři nebo umělci, kteří mohou na svou tvorbu a výkon povolání uplatnit licenční výjimky. 

3. Telefonní číslo

Telefonní číslo je jedním z nejcitlivějších osobních údajů vůbec. Spojením tohoto čísla s křestním jménem se totiž dá v dnešním online světě dostat prakticky ke všem informacím o dotyčném člověku.

4. Emailová adresa

Zde je velmi složité určit, zda emailová adresa je osobním údajem či nikoliv. Např. adresa  ještě sama osobním údajem není. Tak jako v předchozím příkladě se jménem se Janů i Nováků vyskytuje několik a není možné určit konkrétní osobu. Pokud už ale dotyčný ze svého emailu komunikoval, dá se tato historie dohledat a na základě toho ho pak určit. V tom případě by se o osobní údaj jednat mohlo, protože se pojí ke konkrétní fyzické osobě.

5. IP adresa

IP adresa je osobním údajem, což mimo jiné potvrdil i Evropský soudní dvůr. Zejména statické IP adresy představují neměnný údaj a umožňují trvalou identifikaci zařízení, z něhož byla uskutečněna komunikace mezi uživatelem zařízení a poskytovatelem obsahu.

6. Bankovní účet a IČO

V tomto případě musíme rozlišovat, zda jde o číslo účtu soukromé nebo firemní. V prvním případě se o osobní údaj jedná, v druhém už ne. Nezapomínejte na to, že osobním údajem ale číslo účtu není jen v případě firem, tedy právnických osob. V okamžiku, kdy se bude jednat o číslo účtu patřící OSVČ, už se o osobní údaj jedná, protože se váže ke konkrétní fyzické osobě.  Stejné je to v případě, pokud jde o IČO. U fyzické osoby se o osobní údaj jedná, u právnické nikoli.

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus