Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Vyšší zálohy na zdravotní a sociální pojištění

I v letošním roce se zvednou zálohy na zdravotní a sociální pojištění u osob samostatně výdělečně činných. Tyto zálohy vychází z průměrné mzdy, která letos činí 29.979Kč.

Nejnižší možnou zálohu na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění odvádí osoby samostatně výdělečně činné, které v daném roce začaly vykonávat hlavní podnikatelskou činnost (u vedlejší podnikatelské činnosti se první rok neplatí žádné minimální zálohy) nebo jejichž roční hrubý zisk nebyl vyšší než průměrná mzda. Hrubý roční zisk se stanoví jako rozdíl mezi příjmy a výdaji při výpočtu daně z příjmů.

Zdravotní pojištění

Minimální zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ vykonávající hlavní výdělečnou činnost se stanoví výpočtem 13,5 % z poloviny průměrné mzdy. Tato částka pro rok 2018 činí 2.024Kč.

Všechny osoby samostatně výdělečně činné, které nejsou od placení záloh zákonem osvobozeny, musí tedy již za leden (nejpozději do 8. února) zaplatit novou, vyšší minimální měsíční zálohu pro rok 2018 ve výši 2 024 Kč.

OSVČ, které mají stanovené zálohy na zdravotní pojištění vyšší, než jsou zálohy v minimální výši, až do podání „Přehledu o příjmech a výdajích“ jejich výši neupravují.

Přehled je nutné odevzdat příslušné pobočce zdravotní pojišťovny nejpozději do 30. dubna kalendářního roku. 

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se OSVČ minimální výše záloh netýká. OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou činnost zálohy na zdravotní pojištění odvádějí vždy ze skutečného vyměřovacího základu.

Sociální pojištění

Minimální výše záloh na sociální pojištění pro OSVČ na hlavní výdělečnou činnost se stanoví výpočtem 29,2 % ze čtvrtiny průměrné mzdy.

Záloha pro rok 2018 tedy činí částku 2.189Kč.

Povinnost platit novou zálohu mají OSVČ od měsíce, ve kterém podají Přehled o příjmech a výdajích za minulý kalendářní rok, tedy nejpozději od dubna (vyšší měsíční částka musí být uhrazena nejpozději do 20. května).

Na rozdíl od plateb na zdravotní pojištění je u sociálního pojištění stanoven tzv. maximální vyměřovací základ, který je roven čtyřicetiosminásobku průměrné mzdy. Strop pro platbu sociálního pojištění pro rok 2018 tedy činí 1 438 992 Kč. Maximální měsíční záloha na sociální pojištění v roce 2018 je ve výši 35 015 Kč.

Pro OSVČ u vedlejší samostatné činnosti platí pro účely sociálního pojištění tzv. minimální vyměřovací základ ve snížené výši, který se rovná desetině průměrné mzdy, pro rok 2018 je tedy ve výši 2 998 Kč.

Minimální záloha pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost: 876 Kč

Minimální vyměřovací základ ve snížené výši se však netýká těch OSVČ, které při výkonu své vedlejší činnosti nedosáhnou vyššího zisku, než je rozhodná částka, která je pro rok 2018 stanovena ve výši 71 950 Kč. V takovém případě se zálohy na sociální pojištění stejně jako první rok vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí. Případný nedoplatek za kalendářní rok na sociálním pojištění hradí OSVČ po podání Přehledu o příjmech a výdajích.

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus