Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Metody firemního vzdělávání

  • 0

Vzdělávání zaměstnanců vede ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy na trhu, ale také zlepšuje celkovou image společnosti. Při plánování vzdělávání pracovníků je potřeba zvolit vhodnou metodu.

Nejvýznamnější metody firemního vzdělávání jsou:

Koučink

Tato metoda podněcuje a směřuje k vlastnímu zlepšování a motivaci jedince a zároveň rozvíjí skrytý potenciál. Kouč je odborník, který naviguje a vede jedince, aby sám došel k optimálnímu řešení, a to formou vhodně volených otázek. Koučink může být zaměřen na osobní rozvoj, ale také na určitou odbornost. Tato metoda je volbou jak pro individuální jedince, tak i pro celý tým. Systematické koučování je komplexně zaměřeno na rozvoj a zdokonalování schopností a dovedností, které pomůžou dosáhnout vytyčeného cíle.

Interní workshopy

Workshop je důležitá metoda, jelikož při něm účastníci sdílí informace a vyměňují si své zkušenosti. Podstatné je, aby se všichni účastníci aktivně zapojili a společně došli k výsledku, který je využitelný v praxi. Účastníci workshopu se tak učí od sebe navzájem, získávají novou inspiraci a na základě toho, efektivně nachází mnohá řešení.

Vzdělávání na pracovišti

Prostřednictvím této metody získávají účastníci dovednosti přímo v praxi na pracovišti a následně probíhá trénink pod dozorem. Vzdělávání na pracovišti probíhá například formou instruktáže či asistence.

Externí kurzy, semináře, konference

Tady můžeme zařadit všechny vzdělávací a motivační kurzy, přednášky, semináře či konference, které jsou většinou organizovány vzdělávací agenturou nebo jinou organizací. Kurzy jsou vedeny profesionálními lektory, kteří mají odborné znalosti a praktické zkušenosti. Je možné vybrat si kurz podle zaměření na obor a úroveň. Náplň školení je možné sestavit podle individuální potřeby.

E-kurzy

E-lerningové kurzy jsou dnes moderní metodou vzdělávání. Jde o on-line kurzy přístupné na internetu, případně lze i některé kurzy stáhnout. Hlavní výhodou je, že je kurz možné realizovat kdykoliv a kdekoliv. Vše se ale prostřednictvím těchto kurzů naučit nedá. Někdy je vhodné zvolit kombinaci s klasickým kurzem.

Kategorie: Alavia Educationblog comments powered by Disqus