Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Rekvalifikační kurzy

  • 0

Díky rekvalifikačnímu kurzu získáte nové dovednosti ve zvoleném oboru a zvýšíte tak své profesní uplatnění při hledání nového zaměstnání. V jakých případech můžete počítat s příspěvkem od státu?

Pro získání rekvalifikace jsou možné následující tři varianty

 

1. Rekvalifikace zajištěná Úřadem práce

Pokud jste vedeni v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání (není podstatné, jak dlouho), máte nárok na rekvalifikaci placenou státem.

V první řadě musíte projevit zájem o rekvalifikační kurz a vybrat si vhodný obor. Dále absolvujete pohovor, kde je potřeba vaši žádost vhodně odůvodnit. Rekvalifikace totiž musí být pro úředníky, kteří ji budou posuzovat, účelná k následnému nalezení zaměstnání. Důležité také je, abyste splňovali vstupní předpoklady pro daný kurz. A to například požadovaný stupeň vzdělání (u většiny kurzů je to minimálně základní vzdělání), zdravotní způsobilost, řidičský průkaz nebo i základní práce na počítači.

Pokud dané podmínky splňujete a Úřad páce shledá Vámi zvolenou rekvalifikaci za efektivní pro získání nového pracovního místa, rekvalifikační kurz vám uhradí. Navíc se vám v průběhu rekvalifikace zvýší podpora v nezaměstnanosti, a to na 60% průměrného měsíčního čistého příjmu z posledního zaměstnání, popřípadě 60% posledního vyměřovacího základu, přepočteného na jeden kalendářní měsíc. Úřad práce může také poskytnout příspěvek na další výdaje spojené s kurzem, například na jízdné, to už ale záleží na individuální domluvě.

Před začátkem kurzu je potřeba uzavřít písemnou dohodu o rekvalifikaci s Úřadem práce. Pozor, v případě, že kurz nedokončíte (bez vážného důvodu) nebo odmítnete nastoupit do zaměstnání, které odpovídá nově získané kvalifikaci, peníze vynaložené za kurz budete muset zpětně vrátit.

 

2. Zvolená rekvalifikace, kterou si zařídíte sami

Další možností je, že si rekvalifikační kurz vyberete sami a sami si i zařídíte, kde ho budete absolvovat. Můžete si tedy vybrat, pro vás nejvhodnější, vzdělávací zařízení, které rekvalifikační kurzy pořádá. Důležité je, aby tyto kurzy byly akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Nejpozději 30 dnů před začátkem kurzu je potřeba na kontaktní pracoviště Úřadu práce doručit potřebné formuláře potvrzené zvoleným vzdělávacím zařízením

Následně bude vaše žádost posuzována obdobně jako v první variantě. Po schválení bude kurzovné proplaceno, ale není zde nárok na podporu v nezaměstnanosti ani na další výdaje spojené s kurzem. Na rekvalifikační kurzy můžete čerpat až padesát tisíc korun během 3 let.

 

3. Rekvalifikace pro zaměstnance

Poslední možností je, že rekvalifikaci zajistí zaměstnavatel svým pracovníkům. V tomto případě, pokud zvolená rekvalifikace pomůže dalšímu pracovnímu uplatnění zaměstnanců, může zaměstnavatel zažádat na Úřadě práce o uhrazení nákladů. Zde se ale proplácí pouze kurzovné.

 

Kategorie: Alavia Educationblog comments powered by Disqus