Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Potvrzení o příjmech-nový tiskopis

Od roku 2015 došlo díky novele zákona o daních z příjmu ke změně tiskopisu Potvrzení o příjmech na zálohovou i srážkovou daň. Co je potřeba nově potvrzovat?

Formát upravených tiskopisů nalezneme ke stažení na webových stránkách finanční správy a aktuální potvrzení by měla vytisknout i většina mzdových programů. Jde o nové vzory Potvrzení o zdanitelných příjmech, které vydává plátce (zaměstnavatel) na žádost zaměstnance. Jde o tiskopisy:

-      Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění

-      Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Potvrzení se vystaví při ukončení zaměstnání nebo po skončení zdaňovacího období a používá se k ročnímu zúčtování daní u posledního plátce mzdy nebo jako podklad k výpočtu a příloha k daňovému přiznání. Poplatník požádá plátce daně, aby vystavil za příslušné období, kdy byla vyplácena mzda, doklad o souhrnných údajích uvedených ve mzdovém listě, které jsou rozhodné pro výpočet základu daně, daně, záloh a poskytnutí slevy na dani a daňového zvýhodnění. Plátce potom uschová kopii vystaveného dokladu.

Na upraveném tiskopise jsou následující změny týkající se zálohové daně. Na řádku číslo 16 jsou nové sloupce pro uplatnění diferencovaného daňového zvýhodnění. Uvádí se zde jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a měsíce, kdy bylo uplatněno daňové zvýhodnění na každé dítě a v jaké výši. Na řádku 15 se uvádějí zaměstnavatelem vyplacené příspěvky na soukromé životní pojištění, tj. příspěvky jako benefity zaměstnavatele. Tyto benefity jsou sice osvobozené od daně, ale pokud dojde k porušení podmínek zaměstnancem, stávají se zdanitelným příjmem ze závislé činnosti. Řádek 19 se týká opět povinnosti podání daňového přiznání poplatníkem, pokud dojde k porušení podmínek penzijního připojištění nebo životního pojištění a uplatnění nezdanitelných částí základu daně. Z potvrzení o zdanitelných příjmech lze získat údaje potřebné pro zpracování daňového přiznání.

Ohledně srážkové daně jsou také některé novinky. Potvrzení vydávají pouze zaměstnavatelé, u kterých částka vyplacená z dohod o provedení práce nepřekročí 10 000 korun a není podepsané Prohlášení k dani. Pouze za těchto podmínek zaměstnavatel uplatní na vyplacenou odměnu srážkovou daň. Poplatník nemá povinnost uvádět do daňového přiznání výši svých příjmů zdaněných srážkovou daní, ale často pokud tak učiní, bude to pro něj díky slevám výhodnější. To platilo v roce 2014 naposled. Od roku 2015 se musí v daňovém přiznání uvádět všechny příjmy z dohod zdaněné srážkovou daní, pokud se rozhodne nepovažovat tuto daň za konečnou. Samotný tiskopis týkající se srážkové daně se příliš nemění.

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus