Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Změna zdravotní pojišťovny

V současné době je ze zákona povinné platit zdravotní pojištění. Lidé si tedy nemohou vybrat zda jej chtějí či nikoliv. Co ale lidé mohou, je podle sebe si vybrat vhodnou zdravotní pojišťovnu. Na výběr existuje hned 7 zdravotních pojišťoven. Jednotlivé pojišťovny se v určitých ohledech liší. Každá pojišťovna má jinou síť lékařů, se kterými spolupracuje, tedy má podepsanou smlouvu.

V první řadě by měl pojištěnec myslet na dostupnost lékařské péče. V případě, že je nabízena změna pojišťovny z důvodu finančních bonusů, je potřeba brát v potaz o jaké částky ve zdravotní péči jde a kolik korun pojištěnec platí za měsíc.

Od roku 2015 musejí lékaři zveřejňovat seznam pojišťoven, se kterými mají uzavřenou smlouvu. Lidé si tak mohou tyto informace zjistit a změnit pojišťovnu. Měnit pojišťovnu však lze pouze jednou za rok. Pojištěnec zažádá o změnu do 30. června a samotná změna se uskuteční až 1. ledna následujícího roku.

Žádost o změnu pojišťovny se podává písemně. Pro osoby samostatně výdělečně činné platí povinnost k přihlášce doložit potvrzení o výši záloh, které byly zaplaceny předchozí zdravotní pojišťovně. Změnu pojišťovny nahlásíte pomocí přihlášky u nové pojišťovny, ke které chcete přejít. Nová pojišťovna vás potom odhlásí u předchozí pojišťovny. Samy potom musíte změnu pojišťovny nahlásit lékaři a zaměstnavateli.

Přikládáme seznam všech zdravotních pojišťoven:

Všeobecná zdravotní pojišťovna – www.vzp.cz

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky – www.vozp.cz

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – www.cpzp.cz

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank. pojišťoven a stavebnictví – www.ozp.cz

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda – www.zpskoda.cz

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky – www.zpmvcr.cz

Revírní bratrská pokladna – www.rbp-zp.czKategorie: Článkyblog comments powered by Disqus