Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Jak a kde si pohlídat odpracované roky

Nárok na starobní důchod je od letošního roku až po 29 letech platby pojištění. Česká správa sociálního zabezpečení pravidelně zamítá žádosti o starobní důchod, protože žadatelé podle nových předpisů nemají splněny všechny podmínky. Nejčastěji se jedná o nízký počet odpracovaných let, přesněji počet let, ve kterých žadatelé hradili sociální pojištění. Řešením v takových případech je dobrovolné pojištění.

Do doby pojištění lze zahrnout všechny doby výdělečné činnosti zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění, tedy zaměstnání i podnikání. Tato podmínka však není splněna například při uzavírání dohod o provedení práce.

Tuto situaci je možné řešit tím, že se člověk přihlásí k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění. To je součástí systému důchodového pojištění a přihlášku k němu je možné podat na okresních pracovištích správy sociálního zabezpečení podle místa trvalého pobytu.


Minimální měsíční výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění hrazené v roce 2013 činí 1812 korun. U osob účastných důchodového spoření činí minimální výše pojistného 1942 korun.

Nejčastější podmínky, za kterých se lze dobrovolně důchodově pojistit:

-vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání. Pokud po tuto dobu nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci. Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná i zpětně před podáním přihlášky bez časového omezení.

-soustavná příprava na budoucí povolání studiem. Platí pro střední nebo vysoké školy v ČR, s výjimkou prvních 6 let studia po 18. roce věku v období od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2009. Od 1. 1. 2010 lze dobrovolně důchodově pojistit kteroukoliv dobu studia po dosažení věku 18 let. Účast na pojištění je možná i zpětně před podáním přihlášky bez časového omezení.

-výdělečná činnost v cizině. Platí pro období následující po 31. 12. 1995. Účast na pojištění je možná nejvýše v rozsahu dvou let zpětně přede dnem podání přihlášky.

-výkon dlouhodobé dobrovolnické služby. Účast na pojištění je možná nejvýše v rozsahu dvou let zpětně přede dnem podání přihlášky, nejdříve od 1. 1. 2003.

-činnost v ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele. Účast na pojištění je možná nejvýše v rozsahu dvou let zpětně přede dnem podání přihlášky; nejdříve od 1. 1. 2009.

Přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění mohou podat i ti, kteří nesplňují žádnou z podmínek uvedených v §6 zákona o důchodovém pojištění. Pak jde o takzvané dobrovolné důchodové pojištění bez uvedení důvodu. Účast na pojištění je však v tomto případě možná v rozsahu nejvýše 10 let a maximálně jeden rok zpětně přede dnem podáním přihlášky.


Pro zjištění, kolik činí potřebná doba pojištění, je rozhodující výhradně rok dosažení důchodového věku. Pojištěnci, který ke dni dosažení důchodového věku nezískal potřebnou dobu pojištění, nemůže být starobní důchod k tomuto dni přiznán.


Od března 2015 Česká správa sociálního zabezpečení  umožňuje zjistit aktuální stav konta evidovaných dob pojištění, a také hrubé příjmy uváděné zaměstnavatelem ve správné výši a to nabízí všem, kteří ze své výdělečné činnosti odváděli pojistné na důchodové pojištění, online. Doposud bylo nutné o výpis dob pojištění žádat a ČSSZ jej žadateli doručila do 90 dnů ode dne přijmutí žádosti. Kromě náhledu se nabízí také možnost požádat jednou za kalendářní rok ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění. Nahlédnout do přehledu dob důchodového pojištění je možné prostřednictvím ePortálu České správy sociálního zabezpečení. K jeho využití je nutné mít datovou schránku. Přístupovými údaji se pak zájemce k ePortálu přihlásí. Informace jsou průběžně aktualizovány, a to na základě nově doručených a zpracovaných dokladů.
blog comments powered by Disqus