Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

7 věcí, které byste neměli říkat svým zaměstnancům

  • 0


Mezi základní stavební kameny úspěšné firmy patří správná komunikace se zaměstnanci. Vyvarujte se v ní lží, sprostot a bezobsažných frází. Naopak se snažte s podřízenými komunikovat otevřeně, přijímat jejich názory a vždy si na ně udělejte čas, pokud vás o to žádají. Bez kvalitní komunikace se prostě v podnikání neobejdete.

1. Říkejte, mluvte, komunikujte

Abyste se mohli ve své komunikaci se zaměstnanci zlepšit a méně chybovat, musí mezi vámi a podřízeným nějaká komunikace či výměna informací probíhat. Nejhorší prohřešek, co můžete v oblasti komunikace ve firmě udělat, je pracovníkům neříkat nic. Pokud se zaměstnanci vůbec nemluvíte a o ničem je neinformujete, hrozí, že ztratíte jejich podporu a loajalitu, bez kterých nemůže snad žádný podnik fungovat.

Možná se vám zdá zbytečné vysvětlovat zaměstnancům důvody svých rozhodnutí. Berte však v potaz, že zaměstnanci chtějí mít především jistotu práce a pracovních podmínek a jakákoli překvapivá novinka je může zaskočit a ovlivnit jejich motivaci. To se pak může špatně promítnout do jejich činnosti pro vaši firmu. Informujte proto pracovníky o všech velkých změnách ve firmě, vysvětlujte důvody svých rozhodnutí. Ve zlých časech se vám to může dvojnásobně vrátit.

2. Neříkejte lži

Právě v těžkých chvílích, kdy jste se dostali v podnikání do obtíží, platí zásada dostatečné komunikace o to více. S ní se však pojí i druhé pravidlo, a to zaměstnancům hlavně nelhat. Nesnažte se finanční problémy společnosti podceňovat a všem s úsměvem tvrdit, že se nemusí ničeho bát a že žádný problém neexistuje. Nelžete o důvodech propouštění a nevymýšlejte si nesmysly, pokud jde do tuhého. Buďte pokud možno co nejvíce otevření a přiznejte potíže, pokud se do nějakých vaše firma dostane.“Lež má krátké nohy”, problémy vždy vyjdou na povrch, ať se je budete snažit maskovat sebelépe.

3. Neříkejte sprostá slova

Mezi další chyby v komunikaci se zaměstnanci se řadí nezvládání emocí, řev či dokonce používání vulgarismů. Ani jedno byste v rozhovorech s pracovníky neměli, ať už úmyslně či neúmyslně, používat. I kdyby vás zaměstnanec naštval tak, že byste ho nejraději předhodili hladovým lvům, snažte se své emoce udržet na uzdě.

Jestliže o sobě víte, že jste impulsivní typ, dejte si před rozhovorem s podřízeným pár minut na uklidnění a vyhraďte si čas na osobní schůzku. Každý průšvih vypadá s odstupem času úplně jinak a některé věty se opravdu špatně berou zpět. Když zaměstnanci něco vytýkáte, buďte u toho klidně důrazní a přísní, ale opravdu se vyhněte zvýšenému hlasu a sprostým slovům.

4. Neříkejte kritiku před ostatními zaměstnanci

Každý čas od času udělá chybu a výjimkou nejste vy ani vaši zaměstnanci. Správně zvolená kritika může být skutečně velice efektivní a posunout zaměstnance i vás samotné o kus dále. Základem je si ovšem uvědomit, čeho vlastně kritikou chcete dosáhnout. Jejím cílem by nemělo být osobní hodnocení zaměstnance, ale zpětná vazba na jeho práci.

Než se pustíte do výtek, zmiňte zásluhy daného zaměstnance a připomeňte jeho dřívější úspěchy. Při kritice buďte přímý a konkrétní a dejte prostor k vyjádření i zaměstnanci. Debatujte o problému a hledejte řešení. Zaměstnanec by měl pochopit, že kritizuje proto, aby se situace již příště neopakovala a ne proto, abyste se na něm “vozili”.

5. Neříkejte “nezajímá mě, co si myslíš, udělej, co říkám”

Řada nadřízených trpí přesvědčením, že na jejich nápady nikdo nemá a že nepotřebují názor ostatních, ani podřízených. Neexistuje však větší omyl. Dejte si tedy pozor, ať mezi tyto lidi nespadnete. Vaši zaměstnanci mají pravděpodobně mozek a rozum stejný jako vy a i jejich názory byste proto měli brát vážně. Jestliže vám někdo z pracovníků oponuje, zamyslete se nad tím, co říká a neprosazujte svůj postoj jen z pozice síly.

6. Neříkejte zaměstnancům, že na ně nemáte čas

Jestliže za vámi přijde zaměstnanec a chce něco řešit, neodmítejte ho s tím, že nemáte čas. Pokud vskutku přišel nevhod, domluvte se s ním na konkrétním čase schůzky a termín dodržte. Šéf, který si nedokáže najít čas na problémy nebo nápady svých zaměstnanců, nemůže čekat, že ho budou uznávat a respektovat.

7. Neříkejte bezobsažné motivační fráze

Některé manažerské příručky vám budou radit, abyste zaměstnance nabudili různými motivačními větami, které v nich vyvolají pocit, že jejich srdce bije jen a jen pro firmu. Ve většině případů se jimi neřiďte a nepoužívejte staré a ohrané fáze.

Pokud po zaměstnancích chcete, aby zvýšili své úsilí, motivujte je spíše finančně a buďte ve svých žádostech co nejvíce konkrétní. Stanovte přesné cíle, kterých byste rádi dosáhli, a ty nastiňte zaměstnancům. Požádejte je o názor a promluvte si s nimi o nich. 

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus