Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

14 tipů jak připravit pohovor s uchazeči o práci

Pohovory s kandidáty na volnou pozici mohou být snadnější, než se zdá. Stačí se držet osvědčených pravidel personalistů a nezabývat se zbytečnostmi.

íprava před pohovorem 

1. Upravte požadavky na pracovní místo 

Upravte popis pozice a zkontrolujte, jestli údaje vypovídají o náplni práce nového kolegy. Došlo v organizaci ke změnám? Jsou v požadavcích duplicity? Na co se kandidát zeptá (cíle firmy, kolegové, prostor pro povýšení, platovou progresi)?

 2. Sestavte profil ideálního kandidáta 

 Je dobré vědět koho hledáte? Jaká osobnost vám sedne do týmu? Čím prošel? Jakých výsledků má dosáhnout, abyste byli spokojeni?

3. Vytvořte otázky a úkoly 

Zaměřte se na osobnost kandidáta, jeho dovednosti, pracovní historii. Ptejte se otevřenými otázkami (jak, proč, řekněte mi o…) 

4. Vyhraďte si čas a prostor 

Hodina na každého kandidáta bohatě postačí. Dbejte na to, abyste se do intervalu vešli. Není dobrou vizitkou vyprovázet jednoho kandidáta a vítat druhého. Zvolte klidné, příjemné prostředí. Pomůže kandidátům uvolnit se a „prozradit na sebe víc“. 

5. Background check  (prověření informací poskytnutých uchazečem o zaměstnání v životopisu )

Sociální sítě prozradí o uchazečích často více, než sami chtějí. Proklepněte si kandidáty, než příjdou. Prezentaci na sociálních sítích mnoho lidí podceňuje.

6. Navoďte atmosféru 

Poděkujte kandidátovi za účast na pohovoru a nastiňte, co se bude v následující hodině dít. Teď je také vhodná doba, abyste ve stručnosti představili sebe a svoji roli ve společnosti. Buďte struční a věcní, a poté zaměřte pozornost na kandidáta. 

7. Začněte zlehka

V bodech představte uchazečům hlavní úkoly obsazované pozice a zeptejte se, co z předchozí praxe se nejvíce blížilo zmíněným činnostem. Zaměřte se na aspekty, které kandidáti hledají u nové pozice a proč jsou pro ně důležité. 

8. Využijte připravených otázek- příklady

         Otázka:                                                                     co otázkou zjišťuji

Popište situaci, kdy jste pracoval v týmu.

Vztah k lidem, zaujímaná role, orientace na cíl

Jaké problémy se vyskytly při práci v týmu? 

Pojmenování situace, způsob jejího řešení, jednání s kolegy, konstruktivita a sebereflexe

Jak se zachováte v situaci, kdy si váš nadřízený bude opakovaně přivlastňovat vaše úspěchy?

Sebeúcta, sebevědomí, způsob jednání, emoce/racionalita, vztah k autoritám

Kdybyste měl přesvědčit kamaráda, aby se hlásil na tuto pozici, jaké argumenty použijete?

Motivace k získání práce, verbální projev, částečně hodnotová orientace

Povězte mi o problémech, které jste měl s předchozím šéfem.

Loajalita, etické zásady, vztah k autoritám

Proč vás mám přijmout?

Sebereprezentace, komunikační styl, formulace argumentů, přesvědčování protistrany


9. Pište si poznámky 

Všechno si nezapamatujete a vaše poznámky se budou hodit při následném vyhodnocení.

10. Uzavřete pohovor a sdělte kandidátům další postup 

Informujte kandidáty o dalším postupu výběrového řízení a přibližném termínu vyjádření. 

11. Chcete se mě na něco zeptat vy?

Vyměňte si role a nechte uchazeče, aby se ptali oni. Ptají se ihned na stravenky/peníze/benefity? Zajímají se o vývoj firmy v dalších letech? Chtějí vědět o možnostech postupu ve vaší firmě? Vše má vypovídací hodnotu. 

Jak vybrat toho pravého? 

12. Pryč s halo-efekty. Měřte

Vytvořte si škálu měřitelných kritérií a kandidáty obodujte.

13. Plat a datum nástupu 

Nástupní plat a datum nástupu pravděpodobně vytáhnete při pohovoru. Zajímejte se, jestli kandidáta nečeká dovolená, která by ovlivnila jeho nástup. Při vyjednávání o platu se nesnažte za každou cenu tlačit laťku dolů, ale ani kandidátům dávat falešné naděje. Nespokojenost vede k výpovědi a dalším nákladům na nové výběrové řízení.  

14. Zpětná vazba méně úspěšným 

I když kandidáti neuspěli, je vhodné najít si čas na vyrozumění. Ideální zpětnou vazbou je konstruktivní doporučení, které jim pomůže v budoucnu. 

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus