Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Dodal jsem zboží, ale klient nezaplatil - co s neproplacenou fakturou?

  • 0

Stále čekáte na proplacení faktury, ale klient ne a ne zaplatit? Dokud spolupracuje, situace lze ještě řešit mimosoudně. Nastávají pak ale situace, kdy se zkrátka soudu nevyhnete. Na co byste se měli připravit?

Pokud jste na základě objednávky řádně dodali zboží či službu, je vaším právem požadovat po klientovi zaplacení kupní ceny. Pokud je faktura po lhůtě splatnosti, ale dlužník stále spolupracuje, doporučujeme nechat si podepsat uznání dluhu, které vám zajistí větší důkazní sílu před soudem a prodlouží promlčecí dobu.

V případě větších dluhů je vhodné s dlužníkem sepsat notářský zápis o uznání dluhu se souhlasem vykonatelností – tím získáte výhodu, že v případě dalšího prodlení se můžete obrátit rovnou na exekutora.

Pokud dlužník vůbec nespolupracuje, pak je na místě přistoupit k soudnímu vymáhání pohledávky, tedy podání žaloby na zaplacení. S jejím podáním neotálejte, neboť vám již běží tříletá promlčecí doba. Pokud se o svůj nárok přihlásíte pozdě, nemusí na vás již připadnout žádné uspokojení.

Prvním krokem vymáhání pohledávky bude tzv. předžalobní upomínka dlužníkovi – účelem je dát dlužníkovi poslední možnost splatit dluh.
Náležitosti žaloby jsou stanoveny v § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1 občanského soudního řádu. Musí v ní být uvedeno, kterému soudu je podání určeno, kdo je činí, v jaké věci, co jím sleduje a čeho se svým podáním domáhá, datum a podpis. Dále je nutné označit žalobce a žalovaného jménem, příjmením, datem narození nebo rodným číslem, bydlištěm, případně názvem, sídlem a identifikačním číslem právnické osoby a uvést skutkový stav s označením a doložením důkazů spolu s návrhem, jaké rozhodnutí navrhujete soudu vydat.

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus