Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Založení s.r.o. v bodech

Před založením je nutné vybrat takový název, který odpovídá ustanovení §132 a násl. nového občanského zákoníku. Název společnosti nesmí být zaměnitelný s jiným názvem jiného podnikatele, musí být dostatečně rozlišitelný, nesmí znít ani foneticky stejně či podobně a nesmí být klamavý. Ověřit si můžete na http://or.justice.cz/.
 
Sídlo společnosti – společnost musí mít sídlo firmy, které bude zapsáno v OR (dle §136 nový občanský zákoník). Sídlem společnosti se rozumí místo podnikání a musí být náležitě označeno (názvem společnosti, identifikačním číslem). Můžete využít například virtuální sídlo firmy a své sídlo společnosti díky virtuální kanceláři tak mít na zajímavé adrese.
 
Společenská smlouva a založení s.r.o.
Nejdříve je nutné oslovit notáře a domluvit si termín ustavující valné hromady, na které dojde k sepsání zakladatelského dokumentu formou notářského zápisu. 
 
K notáři je potřeba vzít platný OP, souhlas s umístěním firemního sídla. Cena notářského zápisu je cca 5 000,- Kč.
 
Sepsáním a podpisem společenské smlouvy je založena společnost s ručením omezeným. Společenská smlouva pro založení s.r.o. musí obsahovat:
-firmu a sídlo společnosti
-určení společníků
-předmět podnikání
-výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka
-jména a bydliště jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti
-jména a bydliště členů dozorčí rady, pokud se zřizuje
-určení správce vkladu
 
Dále musíte získat živnostenský list na živnostenském úřadě. Když se budete chovat mile a usmívat se, jsou schopni vám výpis z živnostenského rejstříku na počkání, jinak to trvá do 10 pracovních dní. Pro jeho získání musíte mít sebou:
 
-souhlas s umístěním sídla
-výpis z katastru nemovitosti a rejstříku trestů jednatelů
-notářský zápis o založení společnosti
-1000,-Kč na správní poplatek
-platný OP
 
Základní jmění při založení s.r.o.
Založení účtu u kterékoliv banky a splacení základního kapitálu (od 1. 1. 2014 min. 1,- Kč). Vyřizuje správce vkladu.
Potřebné dokumenty:
-platný OP
-zakladatelská smlouva
 
Banka vystaví potvrzení o splacení základního kapitálu (poplatky k 24.7.2014):
Fio banka, ČS, Ge Money Bank, KB, UniCredit - zdarma
ČSOB - 500,- bez DPH
 
Pro zápis společnosti do obchodního rejstříku je třeba připravit tyto dokumenty:
-návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku (lepší notář vyplní za vás)
přílohy k návrhu:
-notářský zápis o založení společnosti
-čestné prohlášení jednatele s ověřeným podpisem
-čestné prohlášení jednatele- čestně na této listině musíte prohlásit, že jste svéprávní, bezúhonní, starší 18-ti let, plně způsobilí k právním úkonům.
-prohlášení správce vkladu
-výpis z RT jednatelů
-souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním firemního sídla s ověřeným podpisem (ne starší 3 měsíce)
-výpis z katastru nemovitostí, že nemovitost opravdu patří tomu, kdo souhlas s umístěním firemního sídla podepisuje (ne starší 3 měsíce)
-prohlášení správce vkladu
-potvrzení banky o splacení základního kapitálu
-výpis z živnostenského rejstříku
 
Kolek za návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku stojí 6000,- Kč. Všechny dokumenty podejte na podatelnu místně příslušného obchodního soudu. Někdy tyto úkony za vás udělá notář, záleží, jak se domluvíte.
 
Poté, co si telefonicky ověříte, že usnesení již bylo vydáno, dostavte se na soud. Zde podepíšete převzetí usnesení a vzdání se práva na odvolání.
 
Pokud jste obdrželi výpis z obchodního rejstříku, můžete jít do banky, kde Vám složený základní kapitál uvolní.
 
Zápisem do obchodního rejstříku je společnosti také přiděleno IČ (identifikační číslo) a poté můžete jít pro výpis z živnostenského rejstříku, který obsahuje vaše IČ.
 
Úplně posledním úřadem, kde musí všechny nové společnosti provést registraci, je finanční úřad. Registrujeme se zde prostřednictvím tzv. registračního formuláře k daním.
Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus