Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Co vše vás čeká při zakládání vlastní s.r.o.

 

Založit si vlastní společnost v dnešní době již není tak náročné jako v letech minulých. Procesy se zrychlily a vy můžete mít vlastní s.r.o. i do 9 pracovních dnů. Budoucího jednatele však bude čekat návštěva několika institucí. Popišme si tedy celý proces založení s.r.o.

„Zjistili jsme, že v lidech stále přetrvává dogma, že založení společnosti s ručením omezeným je velmi náročný a zdlouhavý proces, přitom to už dávno neplatí,“ říká Ing. Michal Ondra, ze společnosti New Wave Service. Společnost může vzniknout i do 9 pracovních dnů, avšak hodně tomu musí napomoci sami společníci, respektive jednatelé.

Jako první samozřejmě padne rozhodnutí, že bude společnost založena a s tím je spjato získání základního kapitálu 200 tis. Kč. „Se základním kapitálem je spojeno také hodně mýtů a je důvodem, proč velká část začínajících podnikatelů volí raději práci na živnostenský list než založení vlastní s.r.o.“ dodává Michal Ondra. Ale k základnímu kapitálu se dostaneme později. Důležité je také zvolit jméno společnosti, které vyhovuje zákonným podmínkám a nemůže být označeno za zaměnitelné. Na toto vás však upozorní notář při sepisování společenské smlouvy.

Jakmile je tedy budoucí majitel firmy rozhodnut, není nutné dále s procesem založení společnosti otálet. První kroky míří k notáři. Zde je dobré si předběžně zjistit, kolik bude založení společnosti u daného notáře stát, protože i když jsou sazby za jeho služby dané vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR (k nahlédnutí na stránkách Notářské komory ČR), může notář cenu za sepsání společenské smlouvy ovlivnit počtem stran. Předpokládejme však, že notáři jsou lidé slušní a do zápisu vám zahrnou pouze takové informace, které jsou pro společenskou smlouvu nezbytné (dle §110 odst. (1) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) a žádné odstavce navíc, vám uvádět nebudou.

Pro sepsání notářského zápisu budete potřebovat pouze váš platný průkaz totožnosti (tedy občanský průkaz nebo cestovní pas) a pokud je společníků více, tak byste měli mít rozhodnuto, jaké budete mít v nové společnosti podíly a kdo bude jednatelem (minimální výše podílu u s.r.o. je na jednoho společníka 20 tis. Kč, podíly jsou odvozeny od výše jednotlivých vkladů).

Také musíte vědět, kde bude mít vaše s.r.o. své sídlo. Sídlo společnosti je povinný údaj (upravuje jej §19c, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). „Zde bych byl velmi obezřetný a rozmyslel si, zda sídlo své společnosti umístí podnikatel do svého soukromého bytu či domu,“ sděluje nám Ing. Michal Ondra a má pravdu, protože se sídlem společnosti jsou spjata i některá úskalí. V první řadě by obchodní společnost neměla mít své sídlo v nemovitosti určené pro bydlení, pokud to odporuje povaze právnické osoby nebo rozsahu její činnosti a jsou zkušenosti, že pracovníci obchodního rejstříku nedovolili zapsat sídlo společnosti do bytu. Pokud nemovitost nepatří některému ze společníků, je nutné získat souhlas s užíváním nemovitosti od skutečného majitele a v případě, že je předmětná nemovitost v družstevním vlastnictví, tak musíte získat podpis všech členů družstva, což například u velkých domů nemusí být vůbec jednoduché.

„Efektivní a ekonomické je využití takzvaného virtuálního sídla společnosti“, nabízí řešení tohoto problému Lenka Piskláková, jednatelka New Wave Service. „Právě díky virtuálnímu sídlu se vyhnete komplikacím při zakládání firmy. Další přidanou hodnotou je, že zabráníte, aby vás doma navštěvovali úředníci státní správy, nespokojení zákazníci nebo třeba exekutoři,“ dodává.

V dnešní době je pro firmy poskytující služby virtuálního sídla samozřejmostí příjem a přeposílání pošty, zastupování před veřejností a úřady státní správy, reprezentativní prostory pro vedení jednání, a další služby typu administrace datové schránky, příjem telefonních hovorů, zaznamenávání vzkazů, atd.

„Virtuální sídlo je však vhodné i pro již zavedené společnosti. Právě jeden z našich klientů se na nás obrátil, jelikož ho doma neustále „obtěžoval“ jeden velmi problémový klient. Přitom takovéto věci nemusel za celou dobu existence své firmy řešit a dle jeho vyjádření to velmi obtěžovalo jeho rodinu.“ sdělil nám Michal Ondra zkušenost od jednoho z klientů.

Ale vraťme se k procesu zakládání společnosti. Po sepsání notářského zápisu, který by měl stát od čtyř do osmi tisíc (dle počtu stran, počtu ověřovaných podpisů, atd.) následuje pro jednatele kolečko po různých institucích. Ke každému jednání s sebou berte jednu ověřenou kopii společenské smlouvy a pro jistotu i kopii neověřenou a samozřejmě průkaz totožnosti.

První by mohla být návštěva banky pro složení základního kapitálu. Tento akt činí správce vkladu, jenž je uveden ve společenské smlouvě. Zde doporučujeme dopředu si zjistit všechny relevantní informace, protože není banka jako banka. U některých platíte například poplatek za vystavení potvrzení o složení základního kapitálu, což například u České spořitelny, a.s. je 500 Kč bez DPH, ale u FIO banky, a.s. se tento poplatek vůbec neplatí. Také následné poplatky za vedení účtu, poplatky za jednotlivé operace a služby mohou hrát významnou roli. Důležité je si ujasnit, zda ihned na začátku podnikání budete od banky požadovat nějaký druh financování (úvěru) nebo vám účet bude sloužit jen ke klasickým operacím. Po vložení základního kapitálu na účet vám banka vystaví potvrzení, které budete přikládat k dokumentům pro zapsání vaší společnosti do obchodního rejstříku.

Druhou zastávkou bude živnostenský úřad. Pro první zápis musí být přítomni všichni jednatelé, nebo alespoň jeden s plnou mocí od ostatních jednatelů. I zde můžete ušetřit, protože některé živnostenské úřady požadují, abyste jim nechali jednu ověřenou kopii společenské smlouvy. Ale ve větších městech stačí pouze obyčejná kopie a úředníci si jen porovnají shodu. Toto je úspora cca 500 Kč. Doporučujeme tedy na živnostenský úřad zavolat a na jejich požadavky se zeptat. Živnostenský list si můžete vyřídit na kterémkoliv živnostenském úřadu (není tedy nutné v místě sídla společnosti) a bude vás stát tisíc korun.

Společenská smlouva, prohlášení jednatelů a správce vkladu, souhlas s umístěním sídla a ověřený list vlastníka dané nemovitosti, dále pak potvrzení o složení základního kapitálu a v neposlední řadě i živnostenský list poté putuje na příslušný Krajský soud, případně jeho pobočku. Zde se platí kolek 6 tis. Kč. Zaslání vám ve většině případů zajistí notář, který s vámi sepisoval společenskou smlouvu.

Krajský soud či jeho pobočka má na vyřízení 5 pracovních dnů od doručení, avšak jsou možnosti, jak tuto lhůtu mohou protáhnout. Nicméně obecně platí, že se ji snaží dodržet, pokud na to mají dostatečnou personální kapacitu a všechny náležitosti jsou v pořádku.

Poté co soud rozhodne, že společnost zapíše do obchodního rejstříku, tak každému z jednatelů zašle dopis s vyrozuměním a od jeho doručení běží 15ti denní lhůta pro odvolání. K zápisu, a tedy i vzniku společnosti dojde ve dvou případech. První je ten delší, a to po uplynutí 15ti denní lhůty pro odvolání. Druhý, rychlejší, případ je, že opět všichni jednatelé, případně jeden s ověřenou plnou mocí od zbývajících jednatelů, se odvolání vzdá. Zde je třeba však počkat nejlépe 2 dny, jelikož musí od Pošty dorazit zpět na soud potvrzení, že jste rozhodnutí soudu obdrželi.


Jakmile je vaše společnost zapsána v obchodním rejstříku (většinou do druhého dne po vzdání se odvolání nebo uplynutí lhůty pro odvolání), necháte si na kterémkoliv CzechPointu vystavit Výpis z obchodního rejstříku (první strana 100 Kč, každá další 40 Kč) a s ní zamíříte do banky, aby vám uvolnila váš základní kapitál, který poté vyberete do „pokladny“ a zcela volně s těmito penězi disponujete. Další zastávkou bude živnostenský úřad, kde vám zdarma doplní vaše IČ a vystaví nový živnostenský list. A poslední zastávkou je finanční úřad, kde se do 5ti dnů od zápisu do obchodního rejstříku musíte zaregistrovat minimální k dani z příjmů právnických osob.

V případě, že vaše firma bude zaměstnávat nějaké osoby (a to ať už na hlavní pracovní poměr nebo na dohodu o pracovní činnosti, atp.) musíte se ještě přihlásit na České správě sociální zabezpečení a na zdravotní pojišťovnu, u které je váš zaměstnanec vedený. Tohoto jsou však začínající podnikatelé, rozumějme firmy, z velké části ušetřeni.

Shrnutí:


Celkem vás založení firmy bude stát:

  • Notář: 4 000 – 8 000 Kč
  • Potvrzení o složení základního kapitálu: 0 – 1 000 Kč
  • Vystavení živnostenského listu: 1 000 – 1 500 Kč
  • Kolek pro zápis do OR: 6 000 Kč
  • Výpis z OR: 100 Kč
  • Celkem: 11 100 – 15 600 Kč

Založení společnosti trvá:

1. den: Notář, Banka, Živnostenský úřad, Odeslání na OR

2. den: doručení na OR

3. – 7. den: vyřizování na OR

8. den: doručení rozhodnutí o zápisu do OR

9. den: vzdání se odvolání = vznik společnosti

10. den: Banka, Živnostenský úřad, Finanční úřad


Se základním kapitálem tedy nebudete moci disponovat:

cca 11. pracovních dní
blog comments powered by Disqus