Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Procházíte 13 příspěvky by the author Markéta Dostalíková

Umění prezentace

V dnešní době má klasický „řečník“ šanci nejspíše jen v politice a při slavnostních proslovech. Na odborných přednáškách a prezentacích dnes již chtějí posluchači mnohem více než jen slova. Chtějí fakta, souvislosti, příklady a vše to co říkáte i vidět. Nemyslím tím však ve vaší powerpointové prezentaci. Vždy je důležitý osobní, fyzický prvek.…

Číst

Máte jasno ve vzdělávací politice EU?

V dnešní době se vysoké procento vzdělávání ve firmách řeší prostřednictvím takzvaných dotací. Ale víte, o co přesně jde a o jaké dotační fondy se jedná v případě vzdělávání?

K naplnění cílů vzdělávací politiky členských států  byly již v počátcích existence EU vytvořeny příslušné nástroje. Nejstarším nástrojem je Evropský sociální fond, hlavní a…

Číst

NENÍ KÁVA JAKO KÁVA!

Znáte to. Přijdete ráno do práce, a dokud nevypijete svou první kávu, není s vámi řeč, a co víc, výkony nejsou valné. Vrátíte se z oběda, a abyste neusnuli, dáte si další kávičku. To je pohoda, nabyli jste nové síly a pracovní kolotoč může zase začít. Přijdete domů, nebo se ještě cestou zastavíte…

Číst

MBA - výtah k lepší pozici?

Zvažujete studium managementu a získání titulu MBA? Pokud jej získáte na kvalitní škole, může být opravdu zárukou vyhlídky na lepší pozici. Sám o sobě však nezajistí, že vám zaměstnavatelé padnou k nohám. Bude je zřejmě zajímat ještě něco víc. Pokud se orientují v problematice, budou se vás ptát, kde jste MBA získali a…

Číst
Kategorie: Alavia Education

Je libo home office?

Co tento termín znamená? Je to práce z domova. Sen mnoha zaměstnanců. Práce zdomova by se ve skutečnosti neměla označovat jako home office, lepším termínem je homeworking. Home office představuje spíše výjimečnou situaci, při které zaměstnanec jednou za čas z nějakého důvodu pracuje doma. Homeworking znamená, že práce doma je…

Číst
Kategorie: Alavia Education

VÍTE JAK REAGOVAT NA KRITIKU?

Dnes si povíme něco o kritice. Kritika a reakce na ní je jednou ze základních komunikačních dovedností.  Jistě jste někdy zažili kritiku na vlastní kůži. Bylo vám to příjemné, nebo jste si z toho vzali ponaučení do budoucna? Jak vlastně správně reagovat na kritiku?

Kritika je považována za jeden z nejúčinnějších a nevyužívanějších…

Číst
Kategorie: Alavia Education

Vzdělávací soustava v České republice

Vzdělávací systém v České republice

Školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání stanoví zásady a cíle vzdělávání, systém vzdělávacích programů, jimiž se má cílů dosahovat a výchovně vzdělávací soustavu, která je má realizovat.

Podíváme-li se podrobně na stávající organizaci a strukturu vzdělávacího systému v České republice, zjistíme,…

Číst
Kategorie: Alavia Education

Co je to srovnávací pedagogika a k čemu je dobrá

Ve své dlouholeté praxi zaměřené na další vzdělávání a práci koordinátora kurzů se setkávám v stále více především s mladými lidmi, kteří by rádi vycestovali za prací do zahraničí, především v rámci Evropské unie. Vzhledem k současné situaci na našem trhu práce je to pochopitelné a jedná se o stále běžnější jev. Specifičnost kultur jednotlivých…

Číst
Kategorie: Alavia Education

Co nás čeká v roce 2017?

Tak nám končí starý rok a přibližuje se neodvratně rok 2017. Copak nám nového přinese? Každému asi něco jiného, ale co se týče změn v oblasti práce a sociálních věcí, můžeme si některé ukázat již dnes.

  • Tak předně se zvyšuje minimální mzda z 9 900 Kč na 11 000 Kč.
  • Důchodci si…
Číst
Kategorie: Alavia Education

Jak se učí dospělí

Jak se učí dospělí?


V učení dospělých sehrává největší roli zkušenost. Učí-li se dospělý člověk prostřednictvím každodenních zkušeností z práce, rodinného života, skrze své zájmy apod., jde o učení spontánní, nezáměrné.

Řídí-li tento proces organizace, vzdělavatel, jedná se o záměrné, řízené učení.

Člověk si může řídit své učení i sám –…

Číst
Kategorie: Alavia Education

Profesní vzdělávání dospělých a jeho formy

Profesní vzdělávání dospělých a jeho formy

Dnes si povíme něco o profesním vzdělávání dospělých a jeho formách. Jedná se o vzdělávání během aktivního pracovního života, po skončení přípravy na povolání v klasickém školském systému. Profesní vzdělávání rozšiřuje, prohlubuje a zvyšuje profesní kompetence a kvalifikaci, odbornou způsobilost či zajišťuje rekvalifikaci.

Formy profesního…

Číst
Kategorie: Alavia Education

PSYCHODIAGNOSTICKÉ METODY PRO VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ – 2. část

Testy osobnosti

Jedná se o pestrou skupinu metod zaměřených na diagnostiku rysů, charakteristik či dispozic osobnosti. Metody zařazené mezi testy osobnosti zjišťují míru extraverze, svědomitost, výkonovou motivaci nebo agresivitu a tendenci riskovat.  Na podněty obsažené v metodách neexistuje obvykle jednoznačně správná nebo špatná odpověď.


a)    Osobnostní dotazníky

Dotazníky jsou psanou a…

Číst
Kategorie: Alavia Education

PSYCHODIAGNOSTICKÉ METODY PRO VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ – 1. část

Běžný postup při výběru zaměstnanců má svá zaběhnutá pravidla. Metody výběru je důležité sestavit tak, aby bylo možno ověřit všechna požadovaná kritéria na potencionálního zaměstnance alespoň jednou z metod, nejlépe z různých úhlů pohledu. V tomto smyslu jsou populární tzv. 4 pilíře výběrového řízení.

1.     Zhodnocení osobních dokumentů.

2.     Znalostní a psychodiagnostické…

Číst
Kategorie: Alavia Education