Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Procházíte 2 příspěvky pro 3 2019 by the author Libuše Skřítecká

Daňové přiznání elektronicky nebo v listinné podobě?

Pomaličku se nám blíží termín podání přiznání k dani z příjmu. Přiznání je možné podat jak v listinné podobě tak i elektronicky. Ale jsou výjimky, kdy je nutné podat pouze elektronicky a to u těch poplatníků, kteří mají zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Pro elektronické zaslání daňových přiznání je…

Číst
Kategorie: Články

Novinky v osvobození od daně z nabití

Byla schválena novela o dani z nabytí nemovitých věcí. Jejím cílem je rozšířit stávající osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí v případě prvního úplatného nabytí vlastnického práva k jednotce v bytovém domě také na jednotky v rodinných domech.

Díky novele se rozšíří okruh majitelů novostaveb, kteří budou osvobozeni od této daně.
Záměrem novely je sjednocení osvobození jednotek vymezených dle stavebních předpisů v bytových domech a rodinných…

Číst
Kategorie: Články