Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Kolik stojí změna sídla firmy, pokud chci využít služby virtuálního sídla firmy?

V případě, že se jedná pouze o změnu bez účasti notáře, tak se bavíme o kolku 2 tis. Kč a vašem čase, který budete muset vynaložit na vyplnění formuláře a doručení na příslušný rejstříkový soud.

V případě, že se změny bude účastnit i notář, tak je nutné ještě připočítat cca 5 tis. Kč za odměnu notáři a vyhotovení notářského zápisu.